Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Oppfølging av elevundersøkelsen for skoleledere

Mandag 6.desember 13.30-16.00

I denne workshopen gir vi en kort beskrivelse av hva elevundersøkelsen kan brukes til og hva tallene viser, før vi gir innspill til hvordan skoleledere kan bruke elevundersøkelsen i eget personale.

Programmering nettverksmøte valgfag møte 2

Tirsdag 11.januar Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Innføring av pedagogisk bruk av nettbrett for nyansatte

Torsdag 13. januar Kl. 08.30 - 15.30

Dette er et kurs for nyansatte lærere i kommunen. Lærerne får prøvd de viktigste appene som elevene bruker. Bruken kobles opp mot læreplan og pedagogisk praksis. Det blir også informert om de digitale læremidlene som er tilgjengelige. Kurset blir etter planen fysisk. Info om møtested kommer.

Alt 1: Super:bit lærerkurs 6. og 7.trinn

Mandag 17.januar Kl 0900-1200

I fjor ble kurset for 6.trinnslærerne dessverre avlyst. Tilbud om kurs ble tidligere i høst gitt til 7.trinnslærere. Nå har Vitenpark åpnet opp for at årets 6.trinnslærere kan melde seg på. På dette kurset vil lærere fra 6. og 7.trinn lære mer om: – Presentasjon av superbit-satsningen. – Se nærmere på hvordan programmering og algoritmisk… Read more »

Alt 2: Super:bit lærerkurs 6. og 7.trinn

Mandag 17.januar Kl 1230-1530

I fjor ble kurset for 6.trinnslærerne dessverre avlyst. Tilbud om kurs ble tidligere i høst gitt til 7.trinnslærere. Nå har Vitenpark åpnet opp for at årets 6.trinnslærere også kan melde seg på. På dette kurset vil lærere fra 7.trinn lære mer om: – Presentasjon av superbit-satsningen. – Se nærmere på hvordan programmering og algoritmisk tankemåte… Read more »

Nettverksmøte «Barn i risiko» 3 – «Fra uro til ro»

Onsdag 02. februar kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til tredje samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Vi har igjen gleden av å ønske dere velkommen til en spennende fagøkt med Ann-Karin Bakken.  Ann-Karin Bakken er psykologspesialist ved NKS Østbytunet og medforfatter av boken «Fra uro til ro – Utfordrende atferd og barns muligheter for læring». Hun er opptatt av… Read more »

Elevaktive metoder: Storyline

Torsdag 3. februar og onsdag 16.februar 14.00-16.00

Storyline er en metode der læringen skjer gjennom et oppdiktet univers. I denne oppdiktede virkeligheten, som likner på den egentlige virkeligheten, skjer det hendelser som utløser læringsaktivitet hos elevene. Kurset vil være delt opp i to ettermiddager, der deltakerne skal prøve ut noe i mellomperioden.

Spesialpedagogisk samling

Mandag 7. februar Kl. 13.30 - 16.00

Think Math : intensivkurs i regning for 1. og 2. trinn

Onsdag 2. februar Kl. 14-16

Intensivkurs i regning: Think Math for 1-2.trinnselever Think math er et undervisningsopplegg for elever som trenger ekstra støtte i læring av matematikkferdigheter. På kurset vil vi snakke om organisering og innhold. Materiell vil bli vist.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 4

Onsdag 09. mars kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til fjerde samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Mer informasjon om innhold kommer.

Programmering nettverksmøte valgfag møte 3

Tirsdag 15.mars Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Bruk av robåt og sjøvett – «På og ved vann»

Onsdag 27. april Kl. 14.30 - 16.00

Sjøholmen Maritime skolesenter

Motorbåt-/følgebåtkurs ved kanoturer, for lærere på 4. – 10.trinn

Torsdag 28. april Kl. 14.00 - 16.00

Sjøholmen Maritime skolesenter

Kurs for 1.trinnslærere

Onsdag 8.juni og torsdag 9.juni Kl. 09.00 - 15.30

Grunnskoleavdelingen arrangerer kurs for lærere på 1.trinn før hvert skoleår. Detaljert program blir annonsert når kurset nærmer seg.