Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Barn i risiko

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Jannike Smedsplass og Mads Mølbach jobber som rådgivere i grunnskoleavdelingen knyttet til barn med utfordrende atferd. Vi kan bistå i barnehager og skoler med oppfølging og veiledning av personalet som arbeider med barn med utfordrende atferd. Jannike Smedsplass jannike.smedsplass@baerum.kommune.no 470 19 521   Mads Mølbach Mads.molbach@baerum.kommune.no 905 10 914   Vi gjennomfører også fagøkter/workshop innen en… Read more »

Trygt og godt skolemiljø

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Bistand innen trygt og godt skolemiljø  Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen jobber som kommunens Trygg-kontakter og spesialrådgivere innen læringsmiljø. Ved behov for bistand på skole-, klasse- og/eller individnivå kan skoler, foresatte og elever henvende seg: trygg@baerum.kommune.no  Kaja Fiske Edvardsen kaja.fiske@baerum.kommune.no Telefon: 40 889 630   Bente Granberg bente.granberg@baerum.kommune.no Telefon: 415 60 840

Workshop i link til livet

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet. Denne workshopen er for personalet på skoler… Read more »

Avlyst! – Campus Matte 8.-10.trinn – Aktive elever med omvendt undervisning

Onsdag 1. februar kl. 14.00-16.00

Gjennom aktiv læring er elevene aktive deltagere fremfor passive konsumenter.   Omvendt undervisning gir elevene en førforståelse av temaet det jobbes med i klasserommet ved at de ser på en kort videosnutt i forkant at timen. Tiden i klasserommet er fylt av matematiske diskusjoner, aktiviteter og tilpasset oppgaveløsning. Metoden skaper variasjon og er et viktig… Read more »

Campus Matte 5. – 7. trinn – Tilpasset opplæring og dybdelæring

Torsdag 2. februar kl. 14.00-16.00

I LK20 er det sentralt at elevene har et bevisst forhold til egen læringsprosess – de skal vite noe om hva de kan og ikke kan, slik at de kan tilegne seg den kunnskapen de trenger. For å utvikle kunnskap om og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i matematikk trenger elevene tid til… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 3

Mandag 13.februar Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Minecraftkurs for bærumslærere 1. – 4. trinn mandag 13. februar 09:00 – 12:00

Mandag 13. februar 09:00 - 12:00

Kreasjon ønsker deg velkommen til kurs i Minecraft Education Edition! Ifølge Medietilsynet, spiller 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år dataspill, mens for jenter er andelen 63 prosent. Det er stor sannsynlighet at samtlige elever i klasserommet har allerede spilt Minecraft, før du tar det i bruk. Erfaringen elevene har i spillet skaper… Read more »

Minecraftkurs for bærumslærere, 1. – 4. trinn, mandag 13. februar 12:30 – 15:30

Mandag 13. februar 12:30 - 15:30

Kreasjon ønsker deg velkommen til kurs i Minecraft Education Edition! Ifølge Medietilsynet, spiller 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år dataspill, mens for jenter er andelen 63 prosent. Det er stor sannsynlighet at samtlige elever i klasserommet har allerede spilt Minecraft, før du tar det i bruk. Erfaringen elevene har i spillet skaper… Read more »

Minecraftkurs for bærumslærere 5. – 7. trinn tirsdag 14. februar 09:00 – 12:00

Tirsdag 14. februar 09:00 - 12:00

Kreasjon ønsker deg velkommen til kurs i Minecraft Education Edition! Ifølge Medietilsynet, spiller 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år dataspill, mens for jenter er andelen 63 prosent. Det er stor sannsynlighet at samtlige elever i klasserommet har allerede spilt Minecraft, før du tar det i bruk. Erfaringen elevene har i spillet skaper… Read more »

Minecraftkurs for bærumslærere 5. – 7. trinn, tirsdag 14. feb kl 12:30 – 15:30

Tirsdag 14. februar 12:30 - 15:30

Kreasjon ønsker deg velkommen til kurs i Minecraft Education Edition! Ifølge Medietilsynet, spiller 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år dataspill, mens for jenter er andelen 63 prosent. Det er stor sannsynlighet at samtlige elever i klasserommet har allerede spilt Minecraft, før du tar det i bruk. Erfaringen elevene har i spillet skaper… Read more »

Minecraftkurs for bærumslærere, 1. – 10. trinn fredag 17. februar 09:000 – 12:00

Fredag 17. februar 09:00 - 12:00

Kreasjon ønsker deg velkommen til kurs i Minecraft Education Edition! Ifølge Medietilsynet, spiller 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år dataspill, mens for jenter er andelen 63 prosent. Det er stor sannsynlighet at samtlige elever i klasserommet har allerede spilt Minecraft, før du tar det i bruk. Erfaringen elevene har i spillet skaper… Read more »

Minecraftkurs for bærumslærere, 1. – 10. trinn fredag 17. februar 12:30 – 15:30

Fredag 17. februar 12:30 - 15:30

Kreasjon ønsker deg velkommen til kurs i Minecraft Education Edition! Ifølge Medietilsynet, spiller 96 prosent av gutter mellom ni og 18 år dataspill, mens for jenter er andelen 63 prosent. Det er stor sannsynlighet at samtlige elever i klasserommet har allerede spilt Minecraft, før du tar det i bruk. Erfaringen elevene har i spillet skaper… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 4

Tirsdag 28.februar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om fjerde samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 5

Torsdag 2.mars kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Nettverksmøte for ressurspersoner

Onsdag 8.mars Kl. 14.00-16.00

Hei! Vi inviterer til nettverksmøte for ressurspersoner knyttet til barn med utfordrende atferd. Agenda for samlingen vil være erfaringsdeling på tvers av skoler knyttet til rollen som ressurspersoner og innspill til mandatbeskrivelse for rollen. Vi gleder oss til å se dere alle sammen!

Nettverkssamling for snakkefaddere pulje 1

Onsdag 15.mars kl. 13.30-16.00

Nettverkssamling for snakkefaddere i pulje 1 – «snakke med barn». Agenda for samlingen er refleksjon rundt gjennomførte økter og videre arbeider med implementering.

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 4

Tirsdag 21.mars Kl 09.00-15.00

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Temaene for dagen er:   -Erfaringsdeling fra arbeidet med VFL -Nyttige grep for å følge med og fremme gode og… Read more »

Samling 1 Snakkefaddere (inkl. implementering) – Pulje 2 skole

Onsdag 29.mars kl. 09.00 -12.00

Vi ønsker rektor/leder og snakkefaddere i pulje 2 velkomne til første samling knyttet til «snakke med barn» som er et av tiltakene i det spesialpedagogiske kompetanseløftet i Bærum kommune. Samlingen vil gi en introduksjon til arbeidet med denne kompetansepakken både med tanke på innhold og implementering.

Campus Matte 8. – 10. trinn – Vurdering etter den nye læreplanen. Bruk av eksamensverktøyet.

Tirsdag 18.april kl. 14.00-16.00

I læreplanen er fokuset at vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetanse. Vurderingen skjer fortløpende i dialog mellom elev og lærer. Eleven skal lære seg å sette ord hva som er vanskelig og hva de får til, oppleve utfordringer og mestring. I Campus Matte finnes en rekke verktøy som støtter deg i vurderingsarbeidet, er enkle… Read more »

Samling 2 Snakkefaddere – Pulje 2 skole

Onsdag 19. april kl. 09.00 -12.00

Velkommen til snakkefaddere for skoler i pulje 2. Dette er økt 1 av 2 hvor RVTS gjennomgår opplæringsmodulene som skal arbeides med på skolene gjennom skoleåret 23/24.

Campus Matte 5. – 7. trinn – Diskusjonsverktøyet og den matematiske samtalen

Onsdag 19. april kl. 14.00-16.00

Kjerneelementene i læreplanen legger vekt på at elevene skal resonnere, argumentere, generalisere og reflektere i matematikkfaget. Læreren trenger gode verktøy som legger til rette for utforskning, matematisk kommunikasjon og samarbeidslæring. Bli med på en inspirerende økt der vi bruker Campus Matte aktivt. Her skal vi vise deg hvordan du kan legge opp til en undervisning… Read more »

Skoleledersamling 6

Torsdag 27.april kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Campus Matte 1. – 4. trinn – Tilpasset opplæring og dybdelæring

Torsdag 20.april kl. 14.00-16.00

I LK20 er det sentralt at elevene har et bevisst forhold til egen læringsprosess – de skal vite noe om hva de kan og ikke kan, slik at de kan tilegne seg den kunnskapen de trenger. For å utvikle kunnskap om og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i matematikk trenger elevene tid til… Read more »

BRUK AV ROBÅT OG SJØVETT

Onsdag 26. april kl. 14.00 - 15.00

Kurset er for lærere som skal ha med seg elever på aktiviteten «På og ved vann», som er beregnet for elever på 3-4 trinn. Kurset vil gjøre deg kjent med utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi går en tur på området for å bli kjent og for å se hvile muligheter som finnes. Målgruppe: Lærer… Read more »

MOTORBÅTKURS

Torsdag 27. april kl. 14.00-16-00

Dette kurset er for lærere som skal ha med seg elever på kanotur, dags- eller overnattingstur. Kurset vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi tar også turen ut mot Borøya for å gjøre oss kjent med farvannet vi ferdes i. Målgruppe: Lærer som skal på kanotur med elever. 5-10… Read more »

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 5

Torsdag 4.mai Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om femte samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med mobbing -Inkluderende fellesskap for alle: Hvordan får vi det til når… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 5

Torsdag 11.mai Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om femte samling:  Hvordan håndtere krenkelser og mobbing?… Read more »

LIVREDNINGSKURS

Tirsdag 23. mai kl. 13.00 - 16. 00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Samling 3 Snakkefaddere – Pulje 2 skole

Onsdag 31. mai kl. 09.00 -12.00

Velkommen til snakkefaddere for skoler i pulje 2. Dette er økt 2 av 2 hvor RVTS gjennomgår opplæringsmodulene som skal arbeides med på skolene gjennom skoleåret 23/24.

Skoleledersamling 7

Torsdag 1.juni kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

LIVREDNINGSKURS

Tirsdag 6. juni kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

MOTORBÅTKURS

Onsdag 23. august kl. 14.00-16.00

Dette kurset er for lærere som skal ha med seg elever på kanotur, dags- eller overnattingstur. Kurset vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi tar også turen ut mot Borøya for å gjøre oss kjent med farvannet vi ferdes i. Målgruppe: Lærer som skal på kanotur med elever. 5-10… Read more »

LIVREDNINGSKURS

Torsdag 24. august kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

MARINBIOLOGISK MANGFOLD «RIGMORKURS»

Tirsdag 29. august kl. 08.30 - 14.30

Dette er et dagskurs for lærere som skal ha elever med på naturfagsekskursjon til Langåra med M/S Rigmor. Lærerne har ansvaret for gjennomføringen av opplegget på Langåra med elevene. Derfor er det obligatorisk å delta på dette kurset før du skal ut med elevene. Undervisnings materiell og informasjon om dagen ligger på Teams «Sjøholmen maritime… Read more »

BRUK AV ROBÅT OG SJØVETT

Onsdag 30. august kl. 14.00 - 15.00

Kurset er for lærere som skal ha med seg elever på aktiviteten «På og ved vann», som er beregnet for elever på 3-4 trinn. Kurset vil gjøre deg kjent med utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi går en tur på området for å bli kjent og for å se hvile muligheter som finnes. Målgruppe: Lærer… Read more »

LIVREDNINGSKURS

Torsdag 31. august kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »