Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Kompetanseløp 1: Vurdering

Skoleåret 23/24 13.00-15.30

Kompetanseløp 1: Vurdering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UiO:FIKS for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til vurdering, i forbindelse med LK20 og ny vurderingsforskrift. Relevante temaer innenfor vurdering kan være sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering, validitet og reliabilitet i vurdering, motivasjon/lærelyst knyttet til vurdering eller… Read more »

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UIS: Læringsmiljøsenteret for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til Trygt og godt læringsmiljø. Dette i forbindelse med LK20 og lovverk innen Trygt og godt skolemiljø. Relevante temaer innenfor læringsmiljø kan være hvordan implementere Trygt og godt skolemiljø i… Read more »

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe for å øke kompetansen blant lærere og skoleledere i kommunen knyttet til temaet didaktikk og digitalisering. I dette kompetanseløpet vil de deltagende skolene i stor grad være med å styre retningen og tematikk. Eksempler på problemstillinger som kan stå i fokus: Når kan… Read more »

Oppfølgingskurs for ressurspersoner (Verge) barnetrinn gr. 1

Mandag 9. oktober 08.30-15.00

Velkommen til oppfølgingskurs for ressurspersoner på barnetrinn som har gjennomført ressurspersonkurs via Verge opplæring. Aktuelle deltagere mottar egen invitasjon med utfyllende informasjon på teams.

[AVLYST] Samling 1 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 11. oktober 13.30 - 16.00

Denne samlingen er avlyst. Første samling i nettverket blir derfor samling 2, onsdag 6. desember (uke 49). De som var påmeldt nettverket er automatisk påmeldt alle samlingene, så de trenger ikke melde seg på til samling 2. Hvis du har lyst til å delta på nettverket, men ikke har meldt deg på, kan du gjøre… Read more »

Oppfølgingskurs for ressurspersoner (Verge) ungdomstrinn

Onsdag 11. Oktober. 08.30-15.00

Velkommen til oppfølgingskurs for ressurspersoner på ungdomstrinn som har gjennomført ressurspersonkurs via Verge opplæring. Aktuelle deltagere mottar egen invitasjon med utfyllende informasjon på teams.

Oppfølgingskurs for ressurspersoner (Verge) barnetrinn gr. 2

Torsdag 12. oktober 08.30-15.00

Velkommen til oppfølgingskurs for ressurspersoner på barnetrinn som har gjennomført ressurspersonkurs via Verge opplæring. Aktuelle deltagere mottar egen invitasjon med utfyllende informasjon på teams.

Samling 1 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 18. oktober 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

Ressurspersonkurs Verge

Mandag 23.oktober til fredag 27.10 8.30 -15.00

Velkommen til ressurspersonkurs for nye ressurspersoner med Verge opplæring. Invitasjon og informasjon sendes direkte til deltagerne. Kursdagene vil være mandag 23.10 – onsdag 25.10 + fredag 27.10.  

Samling 1- Nettverk begynneropplæring

Onsdag 25. oktober kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold. Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon. Samling 1 Tema:… Read more »

Samling 1 – Nettverk for ressurspersoner i leseopplæringen

Torsdag 26. oktober kl. 13.30 - 16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere som har et særskilt ansvar for å jobbe med leseopplæring i skolen skoleåret 2023/2024. Praktisk informasjon I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene… Read more »

Samling 2- Skolemiljønettverk

Mandag 30. oktober Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 2: Hvordan bruke pedagogisk analyse i skolemiljøsaker sammen med elever, foresatte og kollegaer?  v/ Nina Grini (UIS) Påmelding i kursportalen eller… Read more »

Programmering for nybegynnere, (matematikk)lærere 5. – 10. trinn

Skoleåret 23/24 13.00 - 15.00

Målgruppen for dette tilbudet vil være de som underviser i matematikk 5. – 10. trinn, men de som underviser i kunst og håndverk på 5.-7. trinn eller naturfag 5. – 10. trinn vil også kunne få noe utbytte av tilbudet. Tilbudet er for de lærerne som anser seg for å være nybegynnere i programmering og… Read more »

Samling 2 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. november 09.00- 15.00

Tema: Inkluderende felleskap Prakisfortelling- tilpasset opplæring for alle v/ Nina Kolberg Presentasjon v/ skolens samarbeidsinstanser- PHT, PPT og Barnevernet   Helhetlig arbeid rundt sårbare barn v/ Jannike Smedsplass   Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og… Read more »

Samling 2 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 6.november kl.13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever. Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever. Mer detaljert innholdsbeskrivelse vil bli lagt ut på Teams (Flerspråklige elever) i forkant av hver samling. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika

Snakkefadder samling pulje 2

Torsdag 9. November. 13.30 - 16.00

Samling 2 – nettverkssamling basekoordinatorer i SFO

Fredag 10. november kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på: Basekoordinatorrollen Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet Rammeplan for SFO Lek, aktivitet og inkludering Tema samling 2: FRA LOKAL UTVIKLINGSPLAN TIL GOD PRAKSIS

Samling – Nyutdannede år 2

Torsdag 16. november Kl. 13.00-15.30

Nettverk for nyutdannede år 2 er valgfritt å delta på. Agenda: status og erfaringsdeling  

Samling 2 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 24. november kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO. Tematikk: Rammeplan for SFO Hvordan lede SFO med kvalitet? Lek, aktivitet og inkludering Innhold samling 2: LEDERSTØTTE

Samling 2 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 29. november 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

Samling 2 – nettverk begynneropplæring

Onsdag 29. november kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold. Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon. Samling 2 Tema:… Read more »

Samling 2 – Nettverk for ressurspersoner i leseopplæringen

Torsdag 30. oktober kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere som har et særskilt ansvar for å jobbe med leseopplæring i skolen skoleåret 2023/2024. Praktisk informasjon I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene… Read more »

Samling 2 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 6. desember 13.30 - 16.00

Første samling ble avlyst, så dette er i realiteten første møte i nettverket. Hvis du har lyst til å delta, men ikke meldt deg på tidligere, kan du melde deg på i skjemaet under eller sende en e-post til marthe.fallang@baerum.kommune.no. Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen… Read more »

Samling 3 – Skolemiljønettverk

Mandag 15. januar Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 3: Hvordan samarbeide med elever og foresatte for best mulig skolemiljø? Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg eller… Read more »

Samling 3 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 17. januar 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

Samling 3 – Nettverk for nyutdannede

Onsdag 17. januar 09.00- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på aktivitetsplikten Opplæringsloven§9A og aktivitetsplikten   LINK V/ Tone Ringseth Cooprative learning v/ Holse skole   Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Samling 3 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 31. januar 13.30 - 16.00

Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024. Hovedfokuset i nettverket vil være på praktisk og utforskende læring i matematikk. Med dette som overskrift er det naturlig å komme innom andre, relaterte og relevante temaer. Målet… Read more »

Samling 3 – nettverk basekoordinatorer i SFO

Fredag 2. februar kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på: Basekoordinatorrollen Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet Rammeplan for SFO Lek, aktivitet og inkludering

Samling 3 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 5.februar Kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever. Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever. Mer detaljert innholdsbeskrivelse vil bli lagt ut på Teams (Flerspråklige elever) i forkant av hver samling.  

Grunnkurs livredning del 2

Tirsdag 6. februar 2024 09:00-15:00

Med fagfornyelsen er det innført nye kompetansemål for svømming og livredning i skolen. I tillegg til å lære å svømme i basseng innendørs, skal elevene lære seg å svømme og berge seg selv og andre utendørs. Dette krever trygghet og kompetanse hos lærere som skal ta med seg elevene i vannet. Dette kurset skal gjøre… Read more »

Samling 3 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 9. februar kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO. Tematikk: Rammeplan for SFO Hvordan lede SFO med kvalitet? Lek, aktivitet og inkludering  

Samling 3 – Nettverk begynneropplæring

Onsdag 14. februar kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold. Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon. Samling 3 Tema:… Read more »

Samling 3 – Nettverk for ressurspersoner i leseopplæringen

Torsdag 15. februar kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere som har et særskilt ansvar for å jobbe med leseopplæring i skolen skoleåret 2023/2024. Praktisk informasjon I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene… Read more »

Samling 4 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 4.mars kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever. Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever. Mer detaljert innholdsbeskrivelse vil bli lagt ut på Teams (Flerspråklige elever) i forkant av hver samling.  

Samling 4 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 6. mars 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

Samling 4 – Nettverk for nyutdannede

Torsdag 7. mars 09.00- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på lærerrollen CLASS- verktøy for observasjon Lærerrollen og tips fra klasserommet v/ Christine Anker Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Samling 4 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 13. mars 13.30 - 16.00

Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024. Hovedfokuset i nettverket vil være på praktisk og utforskende læring i matematikk. Med dette som overskrift er det naturlig å komme innom andre, relaterte og relevante temaer. Målet… Read more »

Samling 4 – Skolemiljønettverk

Onsdag 10. april Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 4: Klasseledelse. Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg eller Kristina Hofbauer. Kurssted: Kunnskapssenteret      

Samling 4 – Nettverk begynneropplæring

Onsdag 10. april kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold. Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon. Samling 4 Tema:… Read more »

Samling 4 – Nettverk for ressurspersoner i leseopplæringen

Torsdag 11. april kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere som har et særskilt ansvar for å jobbe med leseopplæring i skolen skoleåret 2023/2024. Praktisk informasjon I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlingene… Read more »

Samling 4 – nettverk basekoordinatorer i SFO

Fredag 19. april kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på: Basekoordinatorrollen Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet Rammeplan for SFO Lek, aktivitet og inkludering

Samling 4 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 26. april kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO. Tematikk: Rammeplan for SFO Hvordan lede SFO med kvalitet? Lek, aktivitet og inkludering  

Samling 5 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. mai 09.00- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på elevmedvirkning Elevmedvirkning Praksisfortellinger fra Bærumskolen Evaluering   Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Samling 5 – Skolemiljønettverk

Mandag 27. mai Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 5: Gode praksishistorier fra bærumskolen om utvikling av trygge og gode klassemiljøer. Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg… Read more »