Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Alt 1: Super:bit lærerkurs 7.trinn

Mandag 20.september Kl 1200-1500

I fjor ble kurset for 6.trinnslærerne dessverre avlyst. Derfor har vi i år valgt å gi tilbud om kurs til fjorårets 6.trinn– altså årets 7.trinn. På dette kurset vil lærere fra 7.trinn lære mer om:  – Presentasjon av superbit-satsningen. – Se nærmere på hvordan programmering og algoritmisk tankemåte ser ut i de nye læreplanene. –… Read more »

AVLYST: Samarbeidslæring i klasserommet, for hele team på barne – og ungdomsskole

20. september, deretter tre nettverkssamlinger 13.00 - 16.00

Kurs og nettverk i samarbeidslæring er for team som er nysgjerrige og ønsker å prøve ut samarbeidslæring i sine klasserom. Nettverket vil gå over fire ettermiddager, og når du melder deg på første samling har du automatisk meldt deg på for alle de fire gangene. Samlingene vil bestå av teoretisk forankring i hva samarbeidslæring er,… Read more »

Alt 2: Super:bit lærerkurs 7.trinn

Tirsdag 21.september Kl 08:30-11:30

I fjor ble kurset for 6.trinnslærerne dessverre avlyst. Derfor har vi i år valgt å gi tilbud om kurs til fjorårets 6.trinn– altså årets 7.trinn. På dette kurset vil lærere fra 7.trinn lære mer om: – Presentasjon av superbit-satsningen. – Se nærmere på hvordan programmering og algoritmisk tankemåte ser ut i de nye læreplanene. –… Read more »

Alt 3: Super:bit lærerkurs 7.trinn

Tirsdag 21.september Kl 1200-1500

I fjor ble kurset for 6.trinnslærerne dessverre avlyst. Derfor har vi i år valgt å gi tilbud om kurs til fjorårets 6.trinn– altså årets 7.trinn. På dette kurset vil lærere fra 7.trinn lære mer om: – Presentasjon av superbit-satsningen. – Se nærmere på hvordan programmering og algoritmisk tankemåte ser ut i de nye læreplanene. –… Read more »

Apper til matematikk

Onsdag 22.september Kl 13:30-16:00

På dette kurset vil vi se nærmere på hvordan iPad kan brukes som verktøy i matematikk. Mer info kommer. Kurset foregår på Teams, og du vil få tilsendt lenke til møtet etter påmelding

Cappelen Damm Skolen i matematikk, engelsk og norsk 5. – 7. trinn

Onsdag 22. september - 2021 Kl. 14:30 - 15:30

Her kan du gå direkte til webinaret.

Cappelen Damm Skolen i matematikk, engelsk og norsk 8. – 10. trinn

Onsdag 22. september - 2021 Kl. 15:00 - 16:00

Klikk her for å komme direkte inn i webinaret

Naturfag 5-7 fra Kunnskap.no 5. – 7. trinn

Torsdag 23. september - 2021 Kl. 15:00 - 15:30

Klikk her for å melde deg på direkte til Cyberbook/Kunnskap.no  Webinarlenke(Teams): Klikk her for å bli med på møtet

Naturfag 8-10 (Syklus) fra Kunnskap.no? 8. – 10. trinn

Torsdag 23. september - 2021 Kl. 15:30 - 16:00

Klikk her for å melde deg på  Webinarlenke(Teams): Klikk her for å bli med på møtet

Logos tolkningskurs

fredag 24. september 09:00 - 13:00

Klikk her for å gå direkte inn i møtet når det starter. Hei! Jeg gleder meg til å møte deg på tolkingskurs. Du finner kursdokumenter under overskriften «Tolkingskurs» på denne nettsiden: <span «>https://logometrica.no/kurs/kursdokumenter Tolkingskursene går fra 9:00 til 13:00, med pauser fra hver hele time til hver kvart over. Den første timen etter kurset, fra… Read more »

Nettverk for baseledere i SFO

Fredag 24. september Kl. 10.00 - 12.00

Engelsk 5-7 fra Cyberbook min Kunnskap

Mandag 27. september - 2021 Kl. 15:00 - 15:30

Klikk her for å melde deg på direkte til Cyberbook.   Webinarlenke(Teams): Klikk her for å bli med på møtet

Link til livet

0nsdag 29. september kl. 13.00-kl. 15.30

Lærende nettverk med tre samlinger for lærere/avdelingsledere/miljølærere/sosiallærere som ønsker å prøve ut undervisningsopplegget Link til livet. LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle.… Read more »

Lingdys – kurs for lærere

Torsdag 30. september Kl. 15:00 - 16:00

Kurset er lagt opp praktisk. Før du kommer til kurset, må du ha fått veilederlisens. https://lingit.no/faq/fornye-veilderlisens/ Veilederlisensen varer i 180 dager. Etter det kan du enkelt fornye den ved å gå inn på lenken. Har du problemer kontakt: lingit@lingit.no eller på telefon: (+47) 73 60 59 22  man.-fre. kl. 09:00-12:00 og kl. 12:30-15:00. Appen kan… Read more »

Lingdys – kurs for foreldre og elever

Torsdag 30. september Kl. 18:30 - 19:30

Kurset er lagt opp praktisk. Før du kommer til kurset, ta kontakt med skolen for å være sikker på at eleven har fått lisens til Lingdys. Med aktivieringskoden kan eleven logge på ulike enheter. Appen Lingdys må lastes ned fra Catalog på nettbrettet før kurset. Har du problemer kontakt: lingit@lingit.no eller på telefon: (+47) 73… Read more »

Fagdag med Tove Flack om Innblikk.

Onsdag 13. oktober kl. 09.00- kl. 15.00

Denne dagen vil gi deg kunnskap om verktøyet Innblikk. Det er et sosial-analytisk verktøy for å avdekke og forebygge skjult mobbing.

Programmering musikk på ungdomsskolen

Onsdag 20.oktober Kl 1430-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i musikk . Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i musikk på dette kurset.

Regning: Nasjonale prøver-5.trinn

Onsdag 20.oktober kl.8.30-11.45

Kursholdere fra Matematikksenteret: Olav Dalsegg Tokle og Morten Svorkmo Tema: Hvordan styrke opplæringen i å regne som grunnleggende ferdighet for alle elever? Hva måler prøven? Hvordan kan vi tolke resultatene ?

Regning: Nasjonale prøver 8.-9.trinn

Onsdag 20.oktober kl. 12:30-15:45

Kursholdere fra Matematikksenteret. Olav Dalsegg Tokle og Morten Svorkmo Tema: Hvordan styrke opplæringen i å regne som grunnleggende ferdighet for alle elever? Hva måler prøven? Hvordan kan vi tolke  resultatene ?    

Elevaktive metoder: Nysgjerrigper-metoden

Torsdag 21.oktober 12.30 - 15.30

Nysgjerrigpermetoden er laget for å hjelpe barn og unge å forske selv på ting de lurer på. Det er den samme metoden som voksne forskere bruker, bare litt enklere.

Programmering nettverksmøte valgfag møte 1

Tirsdag 26.oktober Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Programmering kunst og håndverk ungdomsskolen

Onsdag 27.oktober Kl 1330-1530

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i kunst og håndverk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i kunst og håndverk på dette kurset.

Fysisk aktiv læring i fagene

Mandag 1. november Kl. 13.30 - 16.00

Dette kurset er en introduksjon til prinsippet om «Fysisk aktiv læring i fagene». Nicolaj Trautner ved Høgskolen på Vestlandet vil fortelle om bakgrunnen for fysisk aktiv læring i fagene og sentrale prinsipper for fysisk aktiv læring. Kurset er en del av kursrekken «Elevaktive undervisnings- og arbeidsformer i fagfornyelsen».

Robust – workshop for ungdomsskolelærere

Onsdag 3. november kl. 13.00- kl. 16.00

Denne samlingen vil i hovedsak dreie seg om tilgang til tips/undervisningsopplegg som kan brukes i egen undervisning. Temaene innen Robust er blant annet utvikling av elevenes sosiale kompetanse, oppmerksomt nærvær, strategier for stressmestring mm. Det er Læringsmiljøsenteret ved universitetet i Stavanger som har utarbeidet ressursene. Du som deltar på workshopen forplikter deg til ikke å… Read more »

Programmering i matematikk på 2.trinn

Onsdag 3.november Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Programmering i matematikk på 3.trinn

Onsdag 10.november Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 2

Onsdag 10. november Kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til andre samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Vi har gleden av å invitere til en lærerik fagøkt med Verge opplæring. Tittel: «Her og nå.» Reaktive metoder. Innhold: Hvordan forholder vi oss når barn utagerer? Reaktive metoder, hva er det? Positiv håndtering 3 likeverdige fokus: Forebygging, Håndtering og Ettervern Juridiske og… Read more »

Think Math: Erfaringsdeling

Onsdag 10.november kl.14- 15:30

Erfaringsdeling: Dette er et refleksjonskurs der vi deler erfaringene våre etter å ha prøvd ut flere leksjoner i Think Math. Think Math er intensivkurs i matematikk for elever som strever med tallforståelse.

Programmering i matematikk på 4.trinn

Onsdag 17.november Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Programmering i matematikk og naturfag på 5.trinn

Onsdag 24.november Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Programmering i matematikk og naturfag på 7.trinn

Onsdag 1.desember Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Oppfølging av elevundersøkelsen for skoleledere

Mandag 6.desember 13.30-16.00

I denne workshopen gir vi en kort beskrivelse av hva elevundersøkelsen kan brukes til og hva tallene viser, før vi gir innspill til hvordan skoleledere kan bruke elevundersøkelsen i eget personale.

Elevaktive metoder: Veiledet læring

Torsdag 9.desember 14.00-16.00

Veiledet læring er en metode for å tilpasse undervisningen til den enkelte; i klasserommet, alene som lærer, med alle elevene til stede

Programmering nettverksmøte valgfag møte 2

Tirsdag 11.januar Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Innføring av pedagogisk bruk av nettbrett for nyansatte

Torsdag 13. januar Kl. 08.30 - 15.30

Dette er et kurs for nyansatte lærere i kommunen. Lærerne får prøvd de viktigste appene som elevene bruker. Bruken kobles opp mot læreplan og pedagogisk praksis. Det blir også informert om de digitale læremidlene som er tilgjengelige. Kurset blir etter planen fysisk. Info om møtested kommer.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 3

Onsdag 02. februar kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til tredje samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Mer informasjon om innhold kommer.

Elevaktive metoder: Storyline

Torsdag 3. februar og onsdag 16.februar 14.00-16.00

Storyline er en metode der læringen skjer gjennom et oppdiktet univers. I denne oppdiktede virkeligheten, som likner på den egentlige virkeligheten, skjer det hendelser som utløser læringsaktivitet hos elevene. Kurset vil være delt opp i to ettermiddager, der deltakerne skal prøve ut noe i mellomperioden.

Spesialpedagogisk samling

Mandag 7. februar Kl. 13.30 - 16.00

Think Math : intensivkurs i regning for 1. og 2. trinn

Onsdag 2. februar Kl. 14-16

Intensivkurs i regning: Think Math for 1-2.trinnselever Think math er et undervisningsopplegg for elever som trenger ekstra støtte i læring av matematikkferdigheter. På kurset vil vi snakke om organisering og innhold. Materiell vil bli vist.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 4

Onsdag 09. mars kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til fjerde samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Mer informasjon om innhold kommer.

Programmering nettverksmøte valgfag møte 3

Tirsdag 15.mars Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Bruk av robåt og sjøvett – «På og ved vann»

Onsdag 27. april Kl. 14.30 - 16.00

Sjøholmen Maritime skolesenter

Motorbåt-/følgebåtkurs ved kanoturer, for lærere på 4. – 10.trinn

Torsdag 28. april Kl. 14.00 - 16.00

Sjøholmen Maritime skolesenter

Kurs for 1.trinnslærere

Onsdag 8.juni og torsdag 9.juni Kl. 09.00 - 15.30

Grunnskoleavdelingen arrangerer kurs for lærere på 1.trinn før hvert skoleår. Detaljert program blir annonsert når kurset nærmer seg.