Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Bistand ved skolestart for elever med behov for tilrettelegging innen hørsel, syn, bevegelse, ASK

Fortløpende webinar Tilgjengelig hele året

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har laget to webinar som omhandler «Gode overganger for barn og unge med behov for tilrettelegging» Vi har laget en kort kursrekke rettet mot dere i utdanningssektoren, hvor vi blant annet går igjennom ulike typer overganger, rollefordeling og planlegging og forberedelse. Vi går også igjennom aktuelle tiltak vi i NAV kan bistå… Read more »

Barn i risiko

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Jannike Smedsplass og Mads Mølbach jobber som rådgivere i grunnskoleavdelingen knyttet til barn med utfordrende atferd. Vi kan bistå i barnehager og skoler med oppfølging og veiledning av personalet som arbeider med barn med utfordrende atferd. Jannike Smedsplass jannike.smedsplass@baerum.kommune.no 470 19 521   Mads Mølbach Mads.molbach@baerum.kommune.no 905 10 914   Vi gjennomfører også fagøkter/workshop innen en… Read more »

Trygt og godt skolemiljø

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Bistand innen trygt og godt skolemiljø  Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen jobber som kommunens Trygg-kontakter og spesialrådgivere innen læringsmiljø. Ved behov for bistand på skole-, klasse- og/eller individnivå kan skoler, foresatte og elever henvende seg: trygg@baerum.kommune.no  Kaja Fiske Edvardsen kaja.fiske@baerum.kommune.no Telefon: 40 889 630   Bente Granberg bente.granberg@baerum.kommune.no Telefon: 415 60 840

Forkurs – O365 for ungdomsskoler

Mandag 15. august 12:00 - 13:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFjN2FiNzYtODI1ZS00ZWU3LWFjYmUtMTQ1NTk5MzI1Y2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a   Målgruppe: Du har ikke brukt teams tidligere og er usikker på brukergrensesnittet og mulighetene​ ​ ​ Opplæringsmål:​ Bli kjent med alle knapper i Teams​ Kunne lage innlegg, formatere, legge ved og omtale​ Vite hvordan man bruker chat​ Kunne bruke OneDrive​ Kunne forskjellen mellom klasseteam og ansatteteam og vite hvor og hvordan en poster og deler på riktig sted ​ Kjenne til… Read more »

Forkurs – O365 for barneskoler

Mandag 15. august 14:00 - 15:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNjM2UxODUtNGJiMC00YTJhLTgwNmMtNTEzN2JkZjY2Njg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a   Målgruppe: Du har ikke brukt teams tidligere og er usikker på brukergrensesnittet og mulighetene​ ​ ​ Opplæringsmål:​ Bli kjent med alle knapper i Teams​ Kunne lage innlegg, formatere, legge ved og omtale​ Vite hvordan man bruker chat​ Kunne bruke OneDrive​ Kunne forskjellen mellom klasseteam og ansatteteam og vite hvor og hvordan en poster og deler på riktig sted ​ Kjenne til… Read more »

Nivå 1 – O365 for barneskoler

Tirsdag 16. august 10:30 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiNjQ2ZTMtN2FhOC00NWM4LTg2NTgtYWIwMjc1OTBhMTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a   Målgruppe: Du har brukt teams tidligere og kjenner til funksjonene som er i forkurset. Du ønsker å lære mer om funksjonaliteten i teams, klassenotatblokk og oppgavetildeling. Dette er nivået de fleste bør få med seg.​ ​ Opplæringsmål​ ​ Kunne bytte bruker/tenant​ Kunne opprette klassenotatblokk og bruke funksjoner som å distribuere sider, dele og lage samarbeidsområder​ Kunne opprette nye oppgaver… Read more »

Nivå 1 – O365 for ungdomsskoler

Tirsdag 16. august 08:30 - 10:00

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkxNjZiZDUtZTEyMy00NGU0LWE1ZDYtODkwMmU1YWE0ZWIw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2C%22Oid%22%3A%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a   Målgruppe: Du har brukt teams tidligere og kjenner til funksjonene som er i forkurset. Du ønsker å lære mer om funksjonaliteten i teams, klassenotatblokk og oppgavetildeling. Dette er nivået de fleste bør få med seg.​ ​ Opplæringsmål​ ​ Kunne bytte bruker/tenant​ Kunne opprette klassenotatblokk og bruke funksjoner som å distribuere sider, dele og lage samarbeidsområder​ Kunne opprette nye… Read more »

Nivå 2 – O365 for ungdomsskoler

Tirsdag 16. august 12:30 - 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y2MmYxNWQtZWUwMS00M2U2LWI4YjMtZjc3ZGJjNjUzYzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a   Målgruppe: Du har brukt mye teams og ønsker å lære mer om tilleggsfunksjoner og mulighetene for å få best utnyttelse av O365. Dette er for viderekommende, som behersker funksjonaliteten i teams og kjenner til de ulike applikasjonene.​ ​ Opplæringsmål:​ Klassenotatblokk, personlig One Note og delte OneNotes​ Oppgavetildeling og leseprogresjon​ Engasjerende leser​ Innsiktsfunksjonen, hvordan få overblikk over elever… Read more »

Nivå 2 – O365 for barneskoler

Tirsdag 16. august 14:30 - 16:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFiNDI2YWYtZTJmMS00MzJlLWJiZDQtODVjYjQzMzdhYThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a     Målgruppe: Du har brukt mye teams og ønsker å lære mer om tilleggsfunksjoner og mulighetene for å få best utnyttelse av O365. Dette er for viderekommende, som behersker funksjonaliteten i teams og kjenner til de ulike applikasjonene.​ ​ Opplæringsmål:​ Klassenotatblokk, personlig One Note og delte OneNotes​ Oppgavetildeling og leseprogresjon​ Engasjerende leser​ Innsiktsfunksjonen, hvordan få overblikk over… Read more »

Informasjon om O365 til elever for foresatte

Onsdag 17. august 18:00 - 18:30

Her er lenke til informasjonsmøtet. Lim lenken inn i nettleseren. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJlODJjODAtNDUyOS00YWQxLTk4MjktNmYzYzA5YTgxNTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a   Hei Her kan du som foresatt få informasjon om innføring av Office 365 til elever i bærumsskolen. Se gjerne denne filmen før du møter. Office 365 for elever | Digital skolehverdag | Bærum kommune (baerum.kommune.no) Det vil bli gjort opptak av infomøtet som… Read more »

Bruk av båter på Sjøholmen – Motorbåtkurs

Torsdag 18.august Kl 1400-1600

Motorbåtkurs for lærer på 4. – 10. trinn som skal på kanotur og vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Målgruppe: Lærere og SFO-ansatte fra 3. – 10. trinn 

Livredningskurs

Onsdag 24.august Kl 1300-1600

Livredningskurs  Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeundervisning dette skoleåret. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd   Kurset foregår ute. Ta… Read more »

Fagdag flerspråklige elever

Dag kommer Klokkeslett kommer

Fagdag og rutiner vi har i Bærum. Mer info kommer

Livredningskurs

Torsdag 25.august Kl. 13.00-16.00

Livredningskurs  Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeundervisning dette skoleåret. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd   Kurset foregår ute. Ta med… Read more »

Marinbiologisk mangfold – «Rigmorkurs» for lærere på 7. trinn

Mandag 29. august Kl. 08.30 - 14.30

Kurs for lærere som skal ha elever på naturfagsekskursjon til Langåra med M/S Rigmor.

Campus Matte 1-4 Lærende nettverk samling 1

Tirsdag 30.august kl 1400-1600

Hvordan kan du oppnå aktiv læring på elevenes premisser? Hvordan kan du bruke variasjon og lek i undervisningen til å skape matteglede? Velkommen til en engasjerende samling hvor vi viser og diskuterer varierte stasjoner med praktiske oppgaver for småtrinnet! Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i sentrum. Det blir lagt til… Read more »

Dragonbox 1.-2.trinn samling 1 – Lærende nettverk

Onsdag 31.august Kl 1400-1600

Dragonbox er et digitalt læremiddel som gjør at du som lærer kan gjøre matematikken levende ved hjelp av historiefortelling, og digitale og fysiske konkreter. Dette lærende nettverket er for lærere som ikke har brukt Dragonbox i læringsarbeidet tidligere. Nettverket er praksisnært, og deltakerne vil få ideer for hvordan de skal bruke Dragonbox metodisk, og bli… Read more »

Dragonbox 3.- 4.trinn samling 1 – Lærende nettverk

Onsdag 31.august Kl 1400-1600

Dragonbox er et digitalt læremiddel som gjør at du som lærer kan gjøre matematikken levende ved hjelp av historiefortelling, og digitale og fysiske konkreter. Dette lærende nettverket er for lærere som ikke har brukt Dragonbox i læringsarbeidet tidligere. Nettverket er praksisnært, og deltakerne vil få ideer for hvordan de skal bruke Dragonbox metodisk, og bli… Read more »

Campus Matte 8-10 Lærende nettverk samling 1

Onsdag 31.august kl 1400-1600

I læreplanen er fokuset at vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetanse. Vurderingen skjer fortløpende i dialog mellom elev og lærer. Eleven skal lære seg å sette ord på det de får til og hva som er vanskelig, med læreren som veileder i vurderingsarbeidet. Hvordan kan du vurdere elevene dine på en god og helhetlig… Read more »

Workshop i link til livet

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet. Denne workshopen er for personalet på skoler… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 1

Torsdag 1.september Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Skriv inn navn på miljø- og sosiallærere og nærmeste leder i excel skjema på Teams (oppvekst skole… Read more »

Spesialpedagogisk samling

Mandag 5.september Kl 13.30-16.00

Her tar vi opp aktuelle tema, rutiner og spørsmål som omhandler det spesialpedagogiske fagområdet. Dette møtet er på Teams. Lenke og mer info om møte kommer.

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 1

Mandag 5.september Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Fyll inn navn på lærer og nærmeste leder i excel-skjema som ligger på Teams (Oppvekst skole- ledere). Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams. Mer om… Read more »

Grunnkurs livredning

Tirsdag 6.september Kl 0900-1500

Grunnkurs livdredning gir grunnleggende ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere trygg ferdsel i, på og ved vann. Grunnkurset er på to dager. Andre dag er pr. dags dato ikke fastsatt, men vil trolig foregå en gang på senvinteren. Dette kommer vi tilbake til. Grunnkurset er en del av Padleforbundets kursstige. Etter endt grunnkurs kan… Read more »

Ny på SFO

Torsdag 8.september Kl 0900-1200

Som tidligere år, arrangeres det kurs i relasjonsledelse og hvordan lede en barnegruppe i ulike SFO- situasjoner. Målgruppe: Nyansatte i SFO Emne: Hvordan bygge relasjoner og lede grupper Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder  

Skoleledersamling 1

Torsdag 8.september kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lingdys pluss – strømmekurs for lærer tilgjengelig i uke 30 – Lenke til strømmekurset kommer her.

Lørdag 17. august til søndag 25. september (tilgjengelig strømmekurs) 08:00 - 24:00

Dette er et strømmekurs som du kan bruke hele uken når du har anledning. Før du kommer til kurset, må du ha fått veilederlisens. https://lingit.no/faq/fornye-veilderlisens/ Veilederlisensen varer i 180 dager. Etter det kan du enkelt fornye den ved å gå inn på lenken. Har du problemer kontakt: lingit@lingit.no eller på telefon: (+47) 73 60 59… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 1

Mandag 19.september Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lingdys – kurs for foreldre og elever Lenke til møtet kommer her

Torsdag 22. september Kl. 17:30 - 19:00

Lenke til kurset kommer her. Det er ingen påmelding. Mer informasjon om kurset kommer her. Før du kommer til kurset, ta kontakt med skolen for å være sikker på at eleven har fått lisens til Lingdys. Med aktivieringskoden kan eleven logge på ulike enheter. Appen Lingdys må lastes ned fra Catalog på nettbrettet før kurset.… Read more »

SmartCamp 6.trinn – lærerkurs

Onsdag 28.september Kl 1300-1600

Dette lærerkurset er for 6.trinnslærere som har meldt elevene sine på SmartCamp. SmartCamp er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og bærumsskolen. Prosjektet med elevene har et omfang på ca. 3 dager. Dag 1 kommer Ungt Entreprenørskap til elevene, og hjelper skolene med å sette i gang prosjektet. Aktivitetene i Smart gir elevene stort rom til… Read more »

Lingdys – kurs for lærere

Tirsdag 20. september Kl. 13:30 - 16:00

Kurset er lagt opp praktisk. Før du kommer til kurset, må du ha fått veilederlisens. https://lingit.no/faq/fornye-veilderlisens/ Veilederlisensen varer i 180 dager. Etter det kan du enkelt fornye den ved å gå inn på lenken. Har du problemer kontakt: lingit@lingit.no eller på telefon: (+47) 73 60 59 22  man.-fre. kl. 09:00-12:00 og kl. 12:30-15:00. Appen kan… Read more »

Campus Matte 5-7 Lærende nettverk samling 2

Tirsdag 11.oktober kl 1400-1600

Stasjonsundervisning legger til rette for motivasjon og mestring hos elevene, men kan ofte være tidkrevende å forberede og krevende å gjennomføre. La deg inspirere til å enkelt gjennomføre stasjonsundervisning, eller bruke verktøyene til å skape variasjon i klasserommet til hvert eneste tema på mellomtrinnet! Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 2

Onsdag 12.oktober Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om andresamling:  Hvordan bidra til elevmedvirkning? Hvordan vurdere… Read more »

DragonBox samling 1 Lærende nettverk – Lær mer om Dragonbox

Onsdag 12.oktober Kl 1400-1600

Dragonbox er et digitalt læremiddel som gjør at du som lærer kan gjøre matematikken levende ved hjelp av historiefortelling, og digitale og fysiske konkreter. Dette lærende nettverket er for lærere på 1.-4.trinn som har brukt Dragonbox før, og som ønsker påfyll om hvordan man bruker det metodisk, og få innsikt i flere muligheter.  

Campus Matte 8-10 Lærende nettverk samling 2

Onsdag 12.oktober kl 1400-1600

I læreplanen er fokuset at vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetanse. Vurderingen skjer fortløpende i dialog mellom elev og lærer. Eleven skal lære seg å sette ord på det de får til og hva som er vanskelig, med læreren som veileder i vurderingsarbeidet. Hvordan kan du vurdere elevene dine på en god og helhetlig… Read more »

Skoleledersamling 2

Torsdag 13.oktober kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Campus Matte 1-4 Lærende nettverk samling 2

Torsdag 13.oktober kl 1400-1600

Hvordan kan du oppnå aktiv læring på elevenes premisser? Hvordan kan du bruke variasjon og lek i undervisningen til å skape matteglede? Velkommen til en engasjerende samling hvor vi viser og diskuterer varierte stasjoner med praktiske oppgaver for småtrinnet! Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i sentrum. Det blir lagt til… Read more »

Workshop i analyse av elevundersøkelse

Mandag 7.november Kl 1330-1530

Målet med samlingen er å gi skoleledere innspill til hvordan analysere resultater fra elevundersøkelsen på egen skole. I tillegg til tips til hvordan drive prosess med lærerne i etterkant av undersøkelsen og sette inn tiltak på skole og trinn/klassenivå.

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 2

Onsdag 9.november Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om andre samling:  -Erfaringsdeling fra hjem-skole samarbeid -Livsmestring og emosjonell støtte

Skoleledersamling 3

Torsdag 17.november kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

DragonBox samling 2 – lær mer i et lærende nettverk

Onsdag 30.november Kl 1400-1600

Dragonbox er et digitalt læremiddel som gjør at du som lærer kan gjøre matematikken levende ved hjelp av historiefortelling, og digitale og fysiske konkreter. Dette lærende nettverket er for lærere som bruker Dragonbox , og som ønsker påfyll om hvordan man bruker det metodisk, og få innsikt i flere muligheter. Målgruppe: 1. – 2.trinn og… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 2

Mandag 12.desember Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 3

Onsdag 11.januar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om tredje samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 4

Torsdag 19.januar kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 3

Torsdag 26.januar Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om andre samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med Livsmestring -Læringstøtte med fokus på Vurdering for læring (VFL) ved Egil… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 3

Mandag 13.februar Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 4

Tirsdag 28.februar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om fjerde samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 5

Torsdag 2.mars kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 4

Tirsdag 21.mars Kl 09.00-15.00

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Temaene for dagen er:   -Erfaringsdeling fra arbeidet med VFL -Nyttige grep for å følge med og fremme gode og… Read more »

Skoleledersamling 6

Torsdag 24.april kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 4

Mandag 24.april Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 5

Torsdag 4.mai Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om femte samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med mobbing -Inkluderende fellesskap for alle: Hvordan får vi det til når… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 5

Torsdag 11.mai Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om femte samling:  Hvordan håndtere krenkelser og mobbing?… Read more »

Skoleledersamling 7

Torsdag 1.juni kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer