Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Barn i risiko

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Jannike Smedsplass og Mads Mølbach jobber som rådgivere i grunnskoleavdelingen knyttet til barn med utfordrende atferd. Vi kan bistå i barnehager og skoler med oppfølging og veiledning av personalet som arbeider med barn med utfordrende atferd. Jannike Smedsplass jannike.smedsplass@baerum.kommune.no 470 19 521   Mads Mølbach Mads.molbach@baerum.kommune.no 905 10 914   Vi gjennomfører også fagøkter/workshop innen en… Read more »

Trygt og godt skolemiljø

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Bistand innen trygt og godt skolemiljø  Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen jobber som kommunens Trygg-kontakter og spesialrådgivere innen læringsmiljø. Ved behov for bistand på skole-, klasse- og/eller individnivå kan skoler, foresatte og elever henvende seg: trygg@baerum.kommune.no  Kaja Fiske Edvardsen kaja.fiske@baerum.kommune.no Telefon: 40 889 630   Bente Granberg bente.granberg@baerum.kommune.no Telefon: 415 60 840

Workshop i link til livet

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet. Denne workshopen er for personalet på skoler… Read more »

DragonBox samling to for 1. – 4. trinn Kunnskapssenteret i Sandvika

Onsdag 30. november Kl 1400-1600

Dragonbox er et digitalt læremiddel som gjør at du som lærer kan gjøre matematikken levende ved hjelp av historiefortelling, og digitale og fysiske konkreter. Dette lærende nettverket er for lærere som bruker Dragonbox , og som ønsker påfyll om hvordan man bruker det metodisk, og få innsikt i flere muligheter. Målgruppe: 1. – 2.trinn og… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 2

Mandag 12.desember Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Kreativ bruk av video og podkast i undervisningen – inspirasjonskveld hos Learnlab

Tirsdag 6. desember 16:00 - 19:00

Vil du være med på en sosial og lærerik kveld hvor du kan bli inspirert til hvordan video og podkast kan brukes i undervisningen? Nå kan vi endelig møtes fysisk igjen, og derfor har vi lyst til å invitere deg og dine kollegaer til en inspirerende og sosial kveld på våre nye kontorer i Kristian… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 3

Onsdag 11.januar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om tredje samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 4

Torsdag 19.januar kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 3

Mandag 13.februar Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 4

Tirsdag 28.februar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om fjerde samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 5

Torsdag 2.mars kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Nettverksmøte for ressurspersoner

Onsdag 8.mars Kl. 14.00-16.00

Hei! Vi inviterer til nettverksmøte for ressurspersoner. Mer informasjon kommer.

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 4

Tirsdag 21.mars Kl 09.00-15.00

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Temaene for dagen er:   -Erfaringsdeling fra arbeidet med VFL -Nyttige grep for å følge med og fremme gode og… Read more »

Samling 1 Snakkefaddere (inkl. implementering) – Pulje 2 skole

Onsdag 29.mars kl. 09.00 -12.00

Vi ønsker rektor/leder og snakkefaddere i pulje 2 velkomne til første samling knyttet til «snakke med barn» som er et av tiltakene i det spesialpedagogiske kompetanseløftet i Bærum kommune. Samlingen vil gi en introduksjon til arbeidet med denne kompetansepakken både med tanke på innhold og implementering. Sted: kommer!

Samling 2 Snakkefaddere – Pulje 2 skole

Onsdag 19. april kl. 09.00 -12.00

Velkommen til snakkefaddere for skoler i pulje 2. Dette er økt 1 av 2 hvor RVTS gjennomgår opplæringsmodulene som skal arbeides med på skolene gjennom skoleåret 23/24.

Skoleledersamling 6

Torsdag 27.april kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 5

Torsdag 4.mai Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om femte samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med mobbing -Inkluderende fellesskap for alle: Hvordan får vi det til når… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 5

Torsdag 11.mai Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om femte samling:  Hvordan håndtere krenkelser og mobbing?… Read more »

Samling 3 Snakkefaddere – Pulje 2 skole

Onsdag 31. mai kl. 09.00 -12.00

Velkommen til snakkefaddere for skoler i pulje 2. Dette er økt 2 av 2 hvor RVTS gjennomgår opplæringsmodulene som skal arbeides med på skolene gjennom skoleåret 23/24.

Skoleledersamling 7

Torsdag 1.juni kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer