Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Learnlab – åpne kurs og utviklingstid

6 kurs i uke 21 Kl. 14:30 - 15:30

Uke 21: – Mandag 23. mai – Storylab og Idealab – Tirsdag 24. mai – Colab – Onsdag 25. mai – Mylab og formativ vurdering med Learnlab Vi kjører også 3 webinarer med et litt annet fokus i uke 24 – Det er ikke helt avklart hvordan vi legger opp disse enda, men det blir… Read more »

Livredningskurs

Tirsdag 24.mai Kl 1300-1600

Livredningskurs  Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeundervisning dette skoleåret. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd   Kurset foregår ute. Ta… Read more »

O365 MineCraft for Education

onsdag 1. juni Kl. 14:45 - 16:00

Bistand ved skolestart for elever med behov for tilrettelegging innen hørsel, syn, bevegelse, ASK

Fortløpende webinar Tilgjengelig hele året

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har laget to webinar som omhandler «Gode overganger for barn og unge med behov for tilrettelegging» Vi har laget en kort kursrekke rettet mot dere i utdanningssektoren, hvor vi blant annet går igjennom ulike typer overganger, rollefordeling og planlegging og forberedelse. Vi går også igjennom aktuelle tiltak vi i NAV kan bistå… Read more »

Livredningskurs

Torsdag 2.juni Kl 1300-1600

Livredningskurs  Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeundervisning dette skoleåret. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd   Kurset foregår ute. Ta… Read more »

Kurs for 1.trinnslærere

Onsdag 8.juni og torsdag 9.juni Kl. 09.00 - 15.30

8. og 9. juni arrangeres det todagers kurs for lærere som skal ha 1.trinn •8. juni vil Else Devold sette fokus på en god skolestart med trygge rammer der elevene opplever å bli inkludert. Praksiseksemplene kobles til mestring og motivasjon i matematikk. •9. juni vil Linda Bjugn jobbe med samarbeidslæring med vekt på klasseledelse. Hvorfor gjør… Read more »

Innføring av pedagogisk bruk av nettbrett for nyansatte

Onsdag 11.august Kl. 08.30 - 15.30

Dette er et kurs for nyansatte lærere i kommunen. Lærerne får prøvd de viktigste appene som elevene bruker. Bruken kobles opp mot læreplan og pedagogisk praksis. Det blir også informert om de digitale læremidlene som er tilgjengelige. Kurset blir etter planen fysisk. Info om møtested kommer. Foreløpig plan: Mål: God metodisk bruk av teknologi. –… Read more »

Bruk av båter på Sjøholmen – Motorbåtkurs

Torsdag 18.august Kl 1400-1600

Motorbåtkurs for lærer på 4. – 10. trinn som skal på kanotur og vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Målgruppe: Lærere og SFO-ansatte fra 3. – 10. trinn 

Livredningskurs

Onsdag 24.august Kl 1300-1600

Livredningskurs  Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeundervisning dette skoleåret. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd   Kurset foregår ute. Ta… Read more »

Fagdag flerspråklige elever

Dag kommer Klokkeslett kommer

Fagdag og rutiner vi har i Bærum. Mer info kommer

Livredningskurs

Torsdag 25.august Kl 1300-1600

Selvberging og livredning ute  Med fagfornyelsen er det innført nye kompetansemål for svømming og livredning i skolen. I tillegg til å lære å svømme i basseng innendørs, skal elevene lære seg å svømme og berge seg selv og andre utendørs. Dette krever trygghet og kompetanse hos lærere som skal ta med seg elevene i vannet. Dette… Read more »

Marinbiologisk mangfold – «Rigmorkurs» for lærere på 7. trinn

Mandag 29. august Kl. 08.30 - 14.30

Kurs for lærere som skal ha elever på naturfagsekskursjon til Langåra med M/S Rigmor.

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 1

Torsdag 1.september Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om første samling:  Hvordan sikre et trygt og… Read more »

Workshop i §9a for skoleledere/miljølærere/sosiallærere/lærere

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

Det arrangeres fagøkt/workshop på egen skole for skoleledere eller/og hele personalet i elevenes rett til et  Trygt og godt skolemiljø. Samlingen vil ha fokus på skolens aktivitetsplikt og tiltak på individ og system/klassenivå. Skolen tar kontakt med Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg på mail/telefon og avtaler dato og tilpasset innhold.

Workshop i det gode foreldremøte/ Godt skole-hjemsamarbeid for skoleledere/miljølærere/sosiallærere/lærerteam

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

Det arrangeres fagøkt/workshop  på egen skole for skoleledere eller/og hele personalet/lærerteamet i det gode foreldremøte. Samlingen vil ha fokus på relasjonsbygging, kommunikasjon, praktisk tilrettelegging, refleksjonsoppgaver mm. Skolen tar kontakt med Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg på mail/telefon og avtaler dato og innhold.

Veiledning for skoleledere i bruk av kompetansepakken «Trygt og godt skolemiljø»

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

Utdanningsdirektoratet har kommet ut med kompetansepakken “Trygt og godt skolemiljø”. Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul og seks moduler som bygger på hverandre. Modulene handler om de ulike paragrafene i kapittel 9a. Også Fagfornyelsen har en sentral rolle i kompetansepakken. Dersom skolen ønsker bistand i arbeid med hele eller deler av kompetansepakken kan Kaja Fiske Edvardsen… Read more »

Workshop i link til livet

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet. Denne workshopen er for personalet på skoler… Read more »

Spesialpedagogisk samling

Mandag 5.september Kl 13.30-16.00

Her tar vi opp aktuelle tema, rutiner og spørsmål som omhandler det spesialpedagogiske fagområdet. Dette møtet er på Teams. Lenke og mer info om møte kommer.

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 1

Mandag 5.september Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om første samling:  -Bli kjent i nettverket -Hvordan legge til rette for et godt hjem-skolesamarbeid

Ny på SFO

Torsdag 8.september Kl 0900-1200

Som tidligere år, arrangeres det kurs i relasjonsledelse og hvordan lede en barnegruppe i ulike SFO- situasjoner. Målgruppe: Nyansatte i SFO Emne: Hvordan bygge relasjoner og lede grupper Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder  

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 1

Mandag 19.september Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 2

Onsdag 12.oktober Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om andresamling:  Hvordan bidra til elevmedvirkning? Hvordan vurdere… Read more »

Workshop i analyse av elevundersøkelse

Mandag 7.november Kl 1330-1530

Målet med samlingen er å gi skoleledere innspill til hvordan analysere resultater fra elevundersøkelsen på egen skole. I tillegg til tips til hvordan drive prosess med lærerne i etterkant av undersøkelsen og sette inn tiltak på skole og trinn/klassenivå.

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 2

Onsdag 9.november Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om andre samling:  -Erfaringsdeling fra hjem-skole samarbeid -Livsmestring og emosjonell støtte

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 2

Mandag 12.desember Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 3

Onsdag 11.januar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om tredje samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 3

Torsdag 26.januar Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om andre samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med Livsmestring -Læringstøtte med fokus på Vurdering for læring (VFL) ved Egil… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 3

Mandag 13.februar Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 4

Tirsdag 28.februar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om fjerde samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 4

Tirsdag 7.mars Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om fjerde samling:  -Erfaringsdeling fra VFL -Analyse av elevundersøkelsen – Om mobbing ved Forandringsfabrikken – §9A aktivitetsplikten

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 4

Mandag 24.april Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 5

Torsdag 4.mai Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om femte samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med mobbing -Inkluderende fellesskap for alle: Hvordan får vi det til når… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 5

Torsdag 11.mai Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om femte samling:  Hvordan håndtere krenkelser og mobbing?… Read more »