Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Kompetanseløp 1: Vurdering

Skoleåret 23/24 13.00-15.30

Kompetanseløp 1: Vurdering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UiO:FIKS for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til vurdering, i forbindelse med LK20 og ny vurderingsforskrift. Relevante temaer innenfor vurdering kan være sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering, validitet og reliabilitet i vurdering, motivasjon/lærelyst knyttet til vurdering eller… Read more »

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UIS: Læringsmiljøsenteret for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til Trygt og godt læringsmiljø. Dette i forbindelse med LK20 og lovverk innen Trygt og godt skolemiljø. Relevante temaer innenfor læringsmiljø kan være hvordan implementere Trygt og godt skolemiljø i… Read more »

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe for å øke kompetansen blant lærere og skoleledere i kommunen knyttet til temaet didaktikk og digitalisering. I dette kompetanseløpet vil de deltagende skolene i stor grad være med å styre retningen og tematikk. Eksempler på problemstillinger som kan stå i fokus: Når kan… Read more »

Livredningskurs

Tirsdag 21. mai 13.00-16.00 kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Samling 5 – Skolemiljønettverk

Mandag 27. mai Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 5: Gode praksishistorier fra bærumskolen om utvikling av trygge og gode klassemiljøer. Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg… Read more »

Kurs 1. trinnslærere

Fredag 31. mai kl. 09.00 - 15.00

Kurs for lærere som skal ha 1. trinn skoleåret 2024-2025. Avdelingsledere med ansvar for 1. trinn og miljølærere er også velkomne. Det blir servert lunsj, ca. kl. 12-12.45. Meld fra om eventuelle allergier i påmeldingen, eller send en e-post til kursansvarlig. Innhold: Alt av innhold er ikke helt klart ennå. Vi vil oppdatere med en… Read more »

Workshop for moderniserte hjemmesider med Moava

Mandag 3. og tirsdag 4. juni Klokken 08.30 - 15.00

Bærumsskolenes hjemmesider har blitt pusset opp denne våren, og nå er tiden moden for å flytte fra gammel til ny løsning, slik at hjemmesidene er klare til august. I den forbindelse inviterer vi til workshop med Moava, leverandøren av hjemmeside-løsningen, to dager i juni (mandag 3. og tirsdag 4. juni). Innholdet i to dagene er… Read more »

M365-kurs (Teams, OneNote, og læringsakseleratorer) med Kreasjon

Torsdag 6. juni 8.30 - 11:30, 12:30 - 15:30

Torsdag 6. mai ønsker vi hjertelig velkommen til to ulike halvdagskurs for lærere, der man kan melde seg på ett av kursene eller begge. Kreasjon kommer på besøk og bidrar som kursholder. Før lunsj samler vi nybegynnere – de som ikke har brukt Teams med elever enda. Etter lunsj ser vi på noen av læringsakseleratorene… Read more »

BRUK AV ROBÅT OG SJØVETT

Tirsdag 20. august kl. 14.00 - 15.30 kl. 14.00 - 15.30

Kurset er for lærere som skal ha med seg elever på aktiviteten «På og ved vann», som er beregnet for elever på 3-4 trinn. Kurset vil gjøre deg kjent med utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi går en tur på området for å bli kjent og for å se hvile muligheter som finnes. Målgruppe: Lærer… Read more »

MOTORBÅTKURS

onsdag 21. august kl. 14.00 - 16.00 kl. 14.00 - 16.00

Dette kurset er for lærere som skal ha med seg elever på kanotur, dags- eller overnattingstur. Kurset vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi tar også turen ut mot Borøya for å gjøre oss kjent med farvannet vi ferdes i. Målgruppe: Lærer som skal på kanotur med elever. 5-10… Read more »

MARINBIOLOGISK MANGFOLD «RIGMORKURS»

Mandag 26. august Kl: 08:30-14:30

Dette er et dagskurs for lærere som skal ha elever med på naturfagsekskursjon til Langåra med M/S Rigmor. Lærerne har ansvaret for gjennomføringen av opplegget på Langåra med elevene. Derfor er det obligatorisk å delta på dette kurset før du skal ut med elevene. Undervisnings materiell og informasjon om dagen ligger på Teams «Sjøholmen maritime… Read more »

Livredningskurs

Torsdag 29. august Kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Livredningskurs

Tirsdag 3. september kl. 13.00 - 16.00 Kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Grunnkurs selvberging og livredning

Tirsdag 17. september 09:00-15:00

Grunnkurs Selvberging og livredning ute Med fagfornyelsen er det innført nye kompetansemål for svømming og livredning i skolen. I tillegg til å lære å svømme i basseng innendørs, skal elevene lære seg å svømme og berge seg selv og andre utendørs. Dette krever trygghet og kompetanse hos lærere som skal ta med seg elevene i… Read more »