Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Kompetanseløp 1: Vurdering

Skoleåret 23/24 13.00-15.30

Kompetanseløp 1: Vurdering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UiO:FIKS for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til vurdering, i forbindelse med LK20 og ny vurderingsforskrift. Relevante temaer innenfor vurdering kan være sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering, validitet og reliabilitet i vurdering, motivasjon/lærelyst knyttet til vurdering eller… Read more »

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UIS: Læringsmiljøsenteret for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til Trygt og godt læringsmiljø. Dette i forbindelse med LK20 og lovverk innen Trygt og godt skolemiljø. Relevante temaer innenfor læringsmiljø kan være hvordan implementere Trygt og godt skolemiljø i… Read more »

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe for å øke kompetansen blant lærere og skoleledere i kommunen knyttet til temaet didaktikk og digitalisering. I dette kompetanseløpet vil de deltagende skolene i stor grad være med å styre retningen og tematikk. Eksempler på problemstillinger som kan stå i fokus: Når kan… Read more »

Samling 2 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 6. desember 13.30 - 16.00

Første samling ble avlyst, så dette er i realiteten første møte i nettverket. Hvis du har lyst til å delta, men ikke meldt deg på tidligere, kan du melde deg på i skjemaet under eller sende en e-post til marthe.fallang@baerum.kommune.no. Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen… Read more »

Kurs i Lingdys for lærere

Onsdag 13. desember kl. 14.00-16.00

Dette er et praktisk rettet kurs som gjennomgår Lingdys for iPad. Målet med kurset er å bli kjent med hvilke muligheter Lingdys har på iPad til å hjelpe elever som har utfordringer med lesing og skriving. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika Kursholder: Marianne Kufaas Sæterhaug fra Lingit. Program Del 1 Introduksjon (ca. 45 minutter). Presentasjon av… Read more »

Kurs i Lingdys for elever og foresatte

Onsdag 13. desember Kl. 17.00 - 19.00

Lingdys er et støtteprogram for elever med dysleksi/lese- og skrivevansker. Dette kurset er praktisk rettet og gjennomgår Lingdys for iPad for elever og/eller foresatte. Det er skolene som i hovedsak har ansvaret for å gi eleven opplæring i bruk av Lingdys, men dette kurset kan være et godt supplement for å få en intensiv gjennomgang.… Read more »

Samling 2 – programmering for nybegynnere, (matematikk)lærere 5. – 10. trinn

Torsdag 14. desember 8.30 - 11.00

Målgruppen for dette tilbudet vil være de som underviser i matematikk 5. – 10. trinn, men de som underviser i kunst og håndverk på 5.-7. trinn eller naturfag 5. – 10. trinn vil også kunne få noe utbytte av tilbudet. Tilbudet er for de lærerne som anser seg for å være nybegynnere i programmering og… Read more »

Samling 3 – Skolemiljønettverk

Mandag 15. januar Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 3: Hvordan samarbeide med elever og foresatte for best mulig skolemiljø? Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg eller… Read more »

Samling 3 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 17. januar 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

Samling 3 – Nettverk for nyutdannede

Onsdag 17. januar 08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på aktivitetsplikten Opplæringsloven§9A og aktivitetsplikten   LINK V/ Tone Ringseth Cooprative learning v/ Holse skole   Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Samling 3 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 31. januar 13.30 - 16.00

Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024. Hovedfokuset i nettverket vil være på praktisk og utforskende læring i matematikk. Med dette som overskrift er det naturlig å komme innom andre, relaterte og relevante temaer. Målet… Read more »

Samling 3 – nettverk basekoordinatorer i SFO

Fredag 2. februar kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på: Basekoordinatorrollen Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet Rammeplan for SFO Lek, aktivitet og inkludering

Samling 3 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 5.februar Kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever. Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever. Mer detaljert innholdsbeskrivelse vil bli lagt ut på Teams (Flerspråklige elever) i forkant av hver samling.  

Samling 3 – programmering for nybegynnere, (matematikk)lærere 5. – 10. trinn

Tirsdag 6. februar 8.30 - 11.00

Målgruppen for dette tilbudet vil være de som underviser i matematikk 5. – 10. trinn, men de som underviser i kunst og håndverk på 5.-7. trinn eller naturfag 5. – 10. trinn vil også kunne få noe utbytte av tilbudet. Tilbudet er for de lærerne som anser seg for å være nybegynnere i programmering og… Read more »

Grunnkurs livredning del 2

Tirsdag 6. februar 2024 09:00-15:00

Med fagfornyelsen er det innført nye kompetansemål for svømming og livredning i skolen. I tillegg til å lære å svømme i basseng innendørs, skal elevene lære seg å svømme og berge seg selv og andre utendørs. Dette krever trygghet og kompetanse hos lærere som skal ta med seg elevene i vannet. Dette kurset skal gjøre… Read more »

Samling 3 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 9. februar kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO. Tematikk: Rammeplan for SFO Hvordan lede SFO med kvalitet? Lek, aktivitet og inkludering  

Samling 3 – Nettverk begynneropplæring

Onsdag 14. februar kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold. Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon. Samling 3 Tema:… Read more »

Samling 3 – Nettverk lesing

Torsdag 15. februar kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere og andre som jobber med lesing i skolen skoleåret 2023/2024. Nettverket passer best for dere som jobber med den andre leseopplæringen, også dere i ungdomsskolen. Praktisk informasjon I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt… Read more »

Samling 4 – nettverk flerspråklige elever

Mandag 4.mars kl. 13.00-16.00

Dette nettverket er for lærere og andre ressurspersoner som jobber med flerspråklige elever. Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet med flerspråklige elever. Mer detaljert innholdsbeskrivelse vil bli lagt ut på Teams (Flerspråklige elever) i forkant av hver samling.  

Samling 4 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 6. mars 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

Samling 4 – Nettverk for nyutdannede

Torsdag 7. mars 08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på lærerrollen CLASS- verktøy for observasjon Lærerrollen og tips fra klasserommet v/ Christine Anker Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Samling 4 – nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen

Onsdag 13. mars 13.30 - 16.00

Nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby nettverk for matematikklærere i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024. Hovedfokuset i nettverket vil være på praktisk og utforskende læring i matematikk. Med dette som overskrift er det naturlig å komme innom andre, relaterte og relevante temaer. Målet… Read more »

Samling 4 – programmering for nybegynnere, (matematikk)lærere 5. – 10. trinn

Tirsdag 9. april 8.30 - 11.00

Målgruppen for dette tilbudet vil være de som underviser i matematikk 5. – 10. trinn, men de som underviser i kunst og håndverk på 5.-7. trinn eller naturfag 5. – 10. trinn vil også kunne få noe utbytte av tilbudet. Tilbudet er for de lærerne som anser seg for å være nybegynnere i programmering og… Read more »

Samling 4 – Skolemiljønettverk

Onsdag 10. april Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 4: Klasseledelse. Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg eller Kristina Hofbauer. Kurssted: Kunnskapssenteret      

Samling 4 – Nettverk begynneropplæring

Onsdag 10. april kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold. Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon. Samling 4 Tema:… Read more »

Samling 4 – Nettverk lesing

Torsdag 11. april kl. 13.30-16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere og andre som jobber med lesing i skolen skoleåret 2023/2024. Nettverket passer best for dere som jobber med den andre leseopplæringen, også dere i ungdomsskolen. Praktisk informasjon I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt… Read more »

Samling 4 – nettverk basekoordinatorer i SFO

Fredag 19. april kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på: Basekoordinatorrollen Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet Rammeplan for SFO Lek, aktivitet og inkludering

Logos sertifiseringskurs

Torsdag 25. april kl. 09.00-16.00

Kurset er for lærere som skal benytte Logos til kartlegging av lesevansker. For å bruke Logos må man være sertifisert. Sertifiseringen innebærer deltakelse på kurs med etterarbeid hvor man tester en elev og skriver en utredningsrapport. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika Kursholder: Gudrund Tegnander fra Logometrica Innhold kursdagen:  Presentasjon av oppgavesett og normer Kjennetegn på ulike… Read more »

Samling 4 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 26. april kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO. Tematikk: Rammeplan for SFO Hvordan lede SFO med kvalitet? Lek, aktivitet og inkludering  

Logos tiltakskurs

Fredag 26.april kl. 09.00 - 15.30

Dette kurset er et frivillig oppfølgingskurs etter sertifiseringskurset i Logos. Du må ikke ha deltatt på sertifiseringskurset for å delta, men du bør kjenne til Logos. Det er kun 40 plasser, så hver skole kan i utgangspunktet sende en deltaker. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika Kursholder: Gudrun Tegnander fra Logometrica Innhold: På kurset ser vi på… Read more »

Samling 5 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. mai 08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på elevmedvirkning Elevmedvirkning Praksisfortellinger fra Bærumskolen Evaluering   Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Samling 5 – Skolemiljønettverk

Mandag 27. mai Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 5: Gode praksishistorier fra bærumskolen om utvikling av trygge og gode klassemiljøer. Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg… Read more »