Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Kompetanseløp 1: Vurdering

Skoleåret 23/24 13.00-15.30

Kompetanseløp 1: Vurdering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UiO:FIKS for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til vurdering, i forbindelse med LK20 og ny vurderingsforskrift. Relevante temaer innenfor vurdering kan være sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering, validitet og reliabilitet i vurdering, motivasjon/lærelyst knyttet til vurdering eller… Read more »

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UIS: Læringsmiljøsenteret for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til Trygt og godt læringsmiljø. Dette i forbindelse med LK20 og lovverk innen Trygt og godt skolemiljø. Relevante temaer innenfor læringsmiljø kan være hvordan implementere Trygt og godt skolemiljø i… Read more »

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering

Skoleåret 23/24 12.00-15.00

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe for å øke kompetansen blant lærere og skoleledere i kommunen knyttet til temaet didaktikk og digitalisering. I dette kompetanseløpet vil de deltagende skolene i stor grad være med å styre retningen og tematikk. Eksempler på problemstillinger som kan stå i fokus: Når kan… Read more »

Samling 4 – nettverk basekoordinatorer i SFO

Fredag 19. april kl. 08:30-11:00

Nettverk for basekoordinatorer i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til det daglige arbeidet i SFO med fokus på: Basekoordinatorrollen Hvordan bidra til å lede SFO med kvalitet Rammeplan for SFO Lek, aktivitet og inkludering

Samling 5 – matematikknettverk for barneskolen

Onsdag 24. april 13.30 - 16.00

Matematikknettverk for barneskolen Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med OsloMet tilby matematikknettverk for lærere i barneskolen skoleåret 2023/2024. Nettverket er for lærere som underviser i matematikk på barneskolen (1. – 7. trinn). Hovedfokuset i nettverket vil være utforskende matematikkundervisning. Innholdet i samlingene vil ta utgangspunkt i det kjerneelementene… Read more »

BRUK AV ROBÅT OG SJØVETT

Onsdag 24. april kl. 14-15.30 14.00-15.30

Kurset er for lærere som skal ha med seg elever på aktiviteten «På og ved vann», som er beregnet for elever på 3-4 trinn. Kurset vil gjøre deg kjent med utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi går en tur på området for å bli kjent og for å se hvile muligheter som finnes. Målgruppe: Lærer… Read more »

Logos sertifiseringskurs

Torsdag 25. april kl. 09.00-16.00

Kurset er for lærere som skal benytte Logos til kartlegging av lesevansker. For å bruke Logos må man være sertifisert. Sertifiseringen innebærer deltakelse på kurs med etterarbeid hvor man tester en elev og skriver en utredningsrapport. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika Kursholder: Gudrund Tegnander fra Logometrica Innhold kursdagen:  Presentasjon av oppgavesett og normer Kjennetegn på ulike… Read more »

Motorbåtkurs

Torsdag 25. april kl. 14.00-16.00 14.00-16.00

Dette kurset er for lærere som skal ha med seg elever på kanotur, dags- eller overnattingstur. Kurset vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi tar også turen ut mot Borøya for å gjøre oss kjent med farvannet vi ferdes i. Målgruppe: Lærer som skal på kanotur med elever. 5-10… Read more »

Samling 4 – nettverk avdelingsledere med ansvar for SFO

Fredag 26. april kl. 08:30-11:00

Nettverk for avdelingsledere i SFO. Antall samlinger: 4 Innhold: Teori, metodikk og erfaringsdeling knyttet til ledelse av SFO. Tematikk: Rammeplan for SFO Hvordan lede SFO med kvalitet? Lek, aktivitet og inkludering  

Logos tiltakskurs

Fredag 26.april kl. 09.00 - 15.30

Dette kurset er et frivillig oppfølgingskurs etter sertifiseringskurset i Logos. Du må ikke ha deltatt på sertifiseringskurset for å delta, men du bør kjenne til Logos. Det er kun 40 plasser, så hver skole kan i utgangspunktet sende en deltaker. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika Kursholder: Gudrun Tegnander fra Logometrica Innhold: På kurset ser vi på… Read more »

Samling 5 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. mai 08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på elevmedvirkning Elevmedvirkning Praksisfortellinger fra Bærumskolen Evaluering   Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger. Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Livredningskurs

Tirsdag 21. mai 13.00-16.00 kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Samling 5 – Skolemiljønettverk

Mandag 27. mai Kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner. I tillegg er skoleledere, helsesykepleier og PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, miljøterapeuter og andre ressurspersoner, samt PP-rådgivere og helsesykepleiere. Tema for samling 5: Gode praksishistorier fra bærumskolen om utvikling av trygge og gode klassemiljøer. Påmelding i kursportalen eller på Teams til Bente Granberg… Read more »

Livredningskurs

Tirsdag 28. mai kl. 13.00-16.00 kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

BRUK AV ROBÅT OG SJØVETT

Tirsdag 20. august kl. 14.00 - 15.30 kl. 14.00 - 15.30

Kurset er for lærere som skal ha med seg elever på aktiviteten «På og ved vann», som er beregnet for elever på 3-4 trinn. Kurset vil gjøre deg kjent med utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi går en tur på området for å bli kjent og for å se hvile muligheter som finnes. Målgruppe: Lærer… Read more »

MOTORBÅTKURS

onsdag 21. august kl. 14.00 - 16.00 kl. 14.00 - 16.00

Dette kurset er for lærere som skal ha med seg elever på kanotur, dags- eller overnattingstur. Kurset vil gjøre deg kjent med båt, påhengsmotor, utstyr og rutiner på Sjøholmen. Vi tar også turen ut mot Borøya for å gjøre oss kjent med farvannet vi ferdes i. Målgruppe: Lærer som skal på kanotur med elever. 5-10… Read more »

Livredningskurs

Torsdag 29. august Kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Livredningskurs

Tirsdag 3. september kl. 13.00 - 16.00 Kl. 13.00 - 16.00

Dette kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning for lærere som skal ha svømmeopplæring ute. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for, planlegging,  HMS og alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Kurset arrangeres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Kurset foregår ute. Ta med badetøy, ullundertøy,… Read more »

Grunnkurs selvberging og livredning

Tirsdag 17. september 09:00-15:00

Grunnkurs Selvberging og livredning ute Med fagfornyelsen er det innført nye kompetansemål for svømming og livredning i skolen. I tillegg til å lære å svømme i basseng innendørs, skal elevene lære seg å svømme og berge seg selv og andre utendørs. Dette krever trygghet og kompetanse hos lærere som skal ta med seg elevene i… Read more »