Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Programmering kunst og håndverk ungdomsskolen

Onsdag 27.oktober Kl 1330-1530

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i kunst og håndverk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i kunst og håndverk på dette kurset.

Fysisk aktiv læring i fagene

Mandag 1. november Kl. 13.30 - 16.00

Dette kurset er en introduksjon til prinsippet om «Fysisk aktiv læring i fagene». Nicolaj Trautner ved Høgskolen på Vestlandet vil fortelle om bakgrunnen for fysisk aktiv læring i fagene og sentrale prinsipper for fysisk aktiv læring. Kurset er en del av kursrekken «Elevaktive undervisnings- og arbeidsformer i fagfornyelsen».

Robust – workshop for ungdomsskolelærere

Onsdag 3. november kl. 13.00- kl. 16.00

Denne samlingen vil i hovedsak dreie seg om tilgang til tips/undervisningsopplegg som kan brukes i egen undervisning. Temaene innen Robust er blant annet utvikling av elevenes sosiale kompetanse, oppmerksomt nærvær, strategier for stressmestring mm. Det er Læringsmiljøsenteret ved universitetet i Stavanger som har utarbeidet ressursene. Du som deltar på workshopen forplikter deg til ikke å… Read more »

Programmering på småtrinnet (1.-4.trinnet)

Onsdag 10.november Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 2

Onsdag 10. november Kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til andre samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Vi har gleden av å invitere til en lærerik fagøkt med Verge opplæring. Tittel: «Her og nå.» Reaktive metoder. Innhold: Hvordan forholder vi oss når barn utagerer? Reaktive metoder, hva er det? Positiv håndtering 3 likeverdige fokus: Forebygging, Håndtering og Ettervern Juridiske og… Read more »

Think Math: Erfaringsdeling

Onsdag 10.november kl.14- 15:30

Erfaringsdeling: Dette er et refleksjonskurs der vi deler erfaringene våre etter å ha prøvd ut flere leksjoner i Think Math. Think Math er intensivkurs i matematikk for elever som strever med tallforståelse.

Programmering på mellomtrinnet (5.-7.trinn)

Onsdag 24.november Kl 1400-1600

Med LK20 er programmering blitt en naturlig del av kompetansemålene i matematikk. Vi inviterer til samlinger for lærere som underviser i disse fagene, fordelt på trinn. Deltakerne vil få eksempler på aktiviteter og undervisningsopplegg som passer til kompetansemålene i matematikk på dette kurset.

Oppfølging av elevundersøkelsen for skoleledere

Mandag 6.desember 13.30-16.00

I denne workshopen gir vi en kort beskrivelse av hva elevundersøkelsen kan brukes til og hva tallene viser, før vi gir innspill til hvordan skoleledere kan bruke elevundersøkelsen i eget personale.

Elevaktive metoder: Veiledet læring

Torsdag 9.desember 14.00-16.00

Veiledet læring er en metode for å tilpasse undervisningen til den enkelte; i klasserommet, alene som lærer, med alle elevene til stede

Programmering nettverksmøte valgfag møte 2

Tirsdag 11.januar Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Innføring av pedagogisk bruk av nettbrett for nyansatte

Torsdag 13. januar Kl. 08.30 - 15.30

Dette er et kurs for nyansatte lærere i kommunen. Lærerne får prøvd de viktigste appene som elevene bruker. Bruken kobles opp mot læreplan og pedagogisk praksis. Det blir også informert om de digitale læremidlene som er tilgjengelige. Kurset blir etter planen fysisk. Info om møtested kommer.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 3 – «Fra uro til ro»

Onsdag 02. februar kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til tredje samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Vi har igjen gleden av å ønske dere velkommen til en spennende fagøkt med Ann-Karin Bakken.  Ann-Karin Bakken er psykologspesialist ved NKS Østbytunet og medforfatter av boken «Fra uro til ro – Utfordrende atferd og barns muligheter for læring». Hun er opptatt av… Read more »

Elevaktive metoder: Storyline

Torsdag 3. februar og onsdag 16.februar 14.00-16.00

Storyline er en metode der læringen skjer gjennom et oppdiktet univers. I denne oppdiktede virkeligheten, som likner på den egentlige virkeligheten, skjer det hendelser som utløser læringsaktivitet hos elevene. Kurset vil være delt opp i to ettermiddager, der deltakerne skal prøve ut noe i mellomperioden.

Spesialpedagogisk samling

Mandag 7. februar Kl. 13.30 - 16.00

Think Math : intensivkurs i regning for 1. og 2. trinn

Onsdag 2. februar Kl. 14-16

Intensivkurs i regning: Think Math for 1-2.trinnselever Think math er et undervisningsopplegg for elever som trenger ekstra støtte i læring av matematikkferdigheter. På kurset vil vi snakke om organisering og innhold. Materiell vil bli vist.

Nettverksmøte «Barn i risiko» 4

Onsdag 09. mars kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til fjerde samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022! Mer informasjon om innhold kommer.

Programmering nettverksmøte valgfag møte 3

Tirsdag 15.mars Kl 1430-1530

Dette er et nettverksmøte hvor vi møte for å erfaringsdele, og høre hvordan det går rundt om på skolene. Mer info kommer

Bruk av robåt og sjøvett – «På og ved vann»

Onsdag 27. april Kl. 14.30 - 16.00

Sjøholmen Maritime skolesenter

Motorbåt-/følgebåtkurs ved kanoturer, for lærere på 4. – 10.trinn

Torsdag 28. april Kl. 14.00 - 16.00

Sjøholmen Maritime skolesenter

Kurs for 1.trinnslærere

Onsdag 8.juni og torsdag 9.juni Kl. 09.00 - 15.30

Grunnskoleavdelingen arrangerer kurs for lærere på 1.trinn før hvert skoleår. Detaljert program blir annonsert når kurset nærmer seg.