Alt 1: Super:bit lærerkurs 6. og 7.trinn

Mandag 17.januar
Kl 0900-1200

I fjor ble kurset for 6.trinnslærerne dessverre avlyst. Tilbud om kurs ble tidligere i høst gitt til 7.trinnslærere. Nå har Vitenpark åpnet opp for at årets 6.trinnslærere kan melde seg på.

På dette kurset vil lærere fra 6. og 7.trinn lære mer om:
– Presentasjon av superbit-satsningen.
– Se nærmere på hvordan programmering og algoritmisk tankemåte ser ut i de nye læreplanene.
– Gjennomgå forarbeidet som skal gjøres på skolen før skolebesøket fra oss.
(husk å sette av 60-90 min til dette i klassene før dere får besøk).
– Praktisk jobbing på Micro:bit og teste ut noen av oppgavene elevene vil få av oss.
– Gjennomgå logistikken tilknyttet kursene på skolene.

Kurset krever ingen forkunnskaper, men de av dere som vil sette dere litt mer inn i grunnleggende programmering før vi møtes, kan gjerne:
– se på denne oversikten over noen sentrale programmeringsbegreper: https://www.vitensenter.no/superbit/begrepsforklaringer/

NB! For å beholde utstyret dere har fått utlevert av Vitenpark må skolene ha deltatt på et kursene enten tidligere i høst, eller dette kurset.

Kurssted: Sted kommer

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Anders Berle

Påmeldte: 8/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: