Barn i risiko

Skoleåret 2022/2023
Tilgjengelig hele året

Jannike Smedsplass og Mads Mølbach jobber som rådgivere i grunnskoleavdelingen knyttet til barn med utfordrende atferd. Vi kan bistå i barnehager og skoler med oppfølging og veiledning av personalet som arbeider med barn med utfordrende atferd.

Jannike Smedsplass

jannike.smedsplass@baerum.kommune.no

470 19 521

 

Mads Mølbach

Mads.molbach@baerum.kommune.no

905 10 914

 

Vi gjennomfører også fagøkter/workshop innen en bredt spekter av temaer tilknyttet barn i risiko. Se påfølgende liste for aktuelle temaer og ta kontakt for avtale.

  • Hvordan forstå barnets atferds utrykk
  • Hvordan kartlegge årsaker til at barn strever
  • Hvordan jobbe systematisk med barn som strever
  • Nevroutviklingsforstyrrelser – forståelse og tilrettelegging
  • Alvorlig skolefravær
  • Hvordan tilrettelegge skole/SFO tiden for barn med utfordrende atferd

Ansvarlig: Mads Mølbach

Kontakt ved behov: jannike.smedsplass@baerum.kommune.no og mads.molbach@baerum.kommune.no

Finn andre kurs: