Bistand ved skolestart for elever med behov for tilrettelegging innen hørsel, syn, bevegelse, ASK

Fortløpende webinar
Tilgjengelig hele året

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har laget to webinar som omhandler «Gode overganger for barn og unge med behov for tilrettelegging»

Vi har laget en kort kursrekke rettet mot dere i utdanningssektoren, hvor vi blant annet går igjennom ulike typer overganger, rollefordeling og planlegging og forberedelse. Vi går også igjennom aktuelle tiltak vi i NAV kan bistå med for en best mulig tilrettelagt studiesituasjon. Rådgiverne hos oss jobber til daglig med fagområdene hørsel, syn, bevegelse, ASK (alternativ supplerende kommunikasjon), kognisjon og bolig.

Dersom du har elever med nedsatt funksjonsevne, eller ønsker å lære mer om dette temaet, se webinarene her.

Kurssted: Webinar

Ansvarlig: Thea Kadri Vikebø

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: