Campus Matte 5-7 Lærende nettverk samling 1

TIrsdag 1.september
kl 1400-1600

Stasjonsundervisning legger til rette for motivasjon og mestring hos elevene, men kan ofte være tidkrevende å forberede og krevende å gjennomføre. La deg inspirere til å enkelt gjennomføre stasjonsundervisning, eller bruke verktøyene til å skape variasjon i klasserommet til hvert eneste tema på mellomtrinnet!

Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i sentrum. Det blir lagt til rette for at dere får diskutere, lære av hverandre og komme med innspill. Vi svarer på alt dere måtte lure på og gir tips til hvordan bruke ulike verktøy i Campus Matte.

Påmelding og mer informasjon: https://webinar.campus.inkrement.no/campus-matte-laerende-nettverk-1/e207ac5a7ee4bb3ff1a5/join

Dette er samling 1 av 2. Samling blir gjennomført 11.oktober kl 14-16.

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: