Campus Matte 8-10 Lærende nettverk samling 1, 221 i Kunnskapssenteret

Onsdag 31.august
kl 1400-1600

I læreplanen er fokuset at vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetanse. Vurderingen skjer fortløpende i dialog mellom elev og lærer. Eleven skal lære seg å sette ord på det de får til og hva som er vanskelig, med læreren som veileder i vurderingsarbeidet. Hvordan kan du vurdere elevene dine på en god og helhetlig måte? Hvordan kan elevene dine involveres i vurderingsarbeidet, slik at de får eierskap til egen læring og opplever mestring i matematikk?

Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i sentrum. Det blir lagt til rette for at dere får diskutere, lære av hverandre og komme med innspill. Vi svarer på alt dere måtte lure på og gir tips til hvordan bruke ulike verktøy i Campus Matte.

Påmelding og mer informasjon: https://webinar.campus.inkrement.no/campus-matte-laerende-nettverk-2/97d8da9b3a4a6c62a85e/join

Dette er samling 1 av 2. Samling 2 blir gjennomført onsdag 12.oktober kl 1400-1600.

Kurssted: Lesesalen i Kunnskapssenteret i Sandvika, 3. etg ved Spiseriet

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Påmelding i lenken over direkte til Campus Inkrement

Finn andre kurs: