Campus Matte 1-4 Lærende Diskusjonsverktøyet og den matematiske samtalen Påmelding i lenken

Torsdag 10. november
kl 1400-1600

Følg lenken for påmelding:

Diskusjonsverktøyet og den matematiske samtalen

 

Kjerneelementene i læreplanen legger vekt på at elevene skal resonnere, argumentere, generalisere og reflektere i matematikkfaget. Læreren trenger gode verktøy som legger til rette for matematisk kommunikasjon og samarbeidslæring.

Bli med på en inspirerende økt der vi bruker Campus Matte aktivt. Her skal vi vise deg hvordan du kan legge opp til en undervisning der den matematiske samtalen er i sentrum uten at du trenger å bruke mye ekstra tid på planlegging.

 

Tidspunkt: Torsdag, 10. november kl. 14:00 – 16:00

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika

 

Etter workshopen skal du kunne:

  • bruke diskusjonsverktøyet til å skape matematisk diskusjon i egen klasse
  • bruke videoforelesningene, oppgavesamlingen og aktivitetene til å legge til rette for den gode matematiske samtalen og læring i den proksimale utviklingssonen
  • bli mer bevisst på spørsmål du kan stille i klasserommet som skaper undring og refleksjon

 

Husk å ta med PC/nettbrett slik at du kan prøve selv underveis.

P.S.: Samlingen passer for både deg som er ny, og deg som har erfaring med Campus Matte. Det er en fordel å ha opprettet kurs i forkant av samlingen slik at du kan delta på aktivitetene underveis. Hvis du trenger hjelp til å opprette kurs, ta kontakt med oss på campus@inkrement.no

 

Kurssted: Rom 222, Kunnskapssenteret i Sandvika

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Påmelding i lenken over direkte til Campus Inkrement

Finn andre kurs: