AVLYST – GRUNNET FÅ PÅMELDTE Campus Matte 1. – 4. trinn – Tilpasset opplæring og dybdelæring

Torsdag 20.april
kl. 14.00-16.00

I LK20 er det sentralt at elevene har et bevisst forhold til egen læringsprosess – de skal vite noe om hva de kan og ikke kan, slik at de kan tilegne seg den kunnskapen de trenger. For å utvikle kunnskap om og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i matematikk trenger elevene tid til å jobbe i dybden med lærestoffet på sitt nivå. Campus Matte har en rekke verktøy for nivåtilpassing og differensiering. Velkommen til en engasjerende økt der vi praktisk viser deg hvordan du tilpasser opplæringen til den enkelte elev, samtidig som du skaper rom for inkludering i klassefellesskapet – uten at du trenger å bruke mye ekstra tid på planlegging.

Tidspunkt: Torsdag 20. april, kl. 14.00–16.00

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika

Etter workshopen skal du:

  • bli kjent hvordan du kan bruke planleggeren og kurs fra andre årstrinn for å tilpasse best mulig
  • bli kjent med rapportene og hvordan du kan bruke læringsdataene hensiktsmessig
  • kunne finne aktivitetene og temaarbeidene og planlegge hvordan du kan bruke disse i undervisningen

Husk å ta med PC/nettbrett slik at du kan prøve selv underveis.

P.S.: Samlingen passer for både deg som er ny, og deg som har erfaring med Campus Matte. Det er en fordel å ha opprettet kurs i forkant av samlingen slik at du kan delta på aktivitetene underveis. Hvis du trenger hjelp til å opprette kurs, ta kontakt med oss på campus@inkrement.no

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmelding direkte til Campus i lenken over

Finn andre kurs: