AVLYST GRUNNET FÅ PÅMELDTE Campus Matte 8. – 10. trinn – Vurdering etter den nye læreplanen. Bruk av eksamensverktøyet.

Tirsdag 18.april
kl. 14.00-16.00

I læreplanen er fokuset at vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetanse. Vurderingen skjer fortløpende i dialog mellom elev og lærer. Eleven skal lære seg å sette ord hva som er vanskelig og hva de får til, oppleve utfordringer og mestring. I Campus Matte finnes en rekke verktøy som støtter deg i vurderingsarbeidet, er enkle og raske å bruke og som gir både deg og elevene oversikt over progresjon.Velkommen til en engasjerende workshop der vi sammen prøver ut ulike verktøy som gir gode vurderingssituasjoner. Vurdering som fremmer gode mestringsopplevelser.

Tidspunkt: Tirsdag 18. april, kl. 14.00–16.00

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika

Etter workshopen skal du:

  • bli kjent med hvordan vi kan legge til rette for god vurderingspraksis ved hjelp av Campus Matte
  • bli bevisst på hvordan du kan spare tid på underveisvurderingen
  • kjenne til verktøy og metoder som legger til rette for varierte vurderingsformer

Husk å ta med PC/nettbrett slik at du kan prøve selv underveis.

P.S.: Samlingen passer for både deg som er ny, og deg som har erfaring med Campus Matte. Det er en fordel å ha opprettet kurs i forkant av samlingen slik at du kan delta på aktivitetene underveis. Hvis du trenger hjelp til å opprette kurs, ta kontakt med oss på campus@inkrement.no

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmelding direkte til Campus i lenken over

Finn andre kurs: