Elevaktive metoder: Storyline

Torsdag 3. februar og onsdag 16.februar
14.00-16.00

Storyline er en metode der læringen skjer gjennom et oppdiktet univers. I denne oppdiktede virkeligheten, som likner på den egentlige virkeligheten, skjer det hendelser som utløser læringsaktivitet hos elevene. Kurset vil være delt opp i to ettermiddager, der deltakerne skal prøve ut noe i mellomperioden.

Kurssted: Kommer senere

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Annette Iversen Aarflot og Anders Berle

Påmeldte: 7/35

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: