Elevaktive metoder: Veiledet læring

Torsdag 9.desember
14.00-16.00

Veiledet læring er en metode for å tilpasse undervisningen til den enkelte; i klasserommet, alene som lærer, med alle elevene til stede

Kurssted: Kommer senere

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Mari Lundhaug Pharo

Påmeldte: 1/80

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: