Fysisk aktiv læring i fagene

Mandag 1. november
Kl. 13.30 - 16.00

Dette kurset er en introduksjon til prinsippet om «Fysisk aktiv læring i fagene». Nicolaj Trautner ved Høgskolen på Vestlandet vil fortelle om bakgrunnen for fysisk aktiv læring i fagene og sentrale prinsipper for fysisk aktiv læring. Kurset er en del av kursrekken «Elevaktive undervisnings- og arbeidsformer i fagfornyelsen».

Kurssted: Microsoft Teams - du får tilsendt lenke etter påmelding

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Kari Kolbjørnsen Bjerke

Påmeldte: 9/150

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: