Grunnkurs livredning

Tirsdag 6.september
Kl 0900-1500

Grunnkurs livdredning gir grunnleggende ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere trygg ferdsel i, på og ved vann.
Grunnkurset er på to dager. Andre dag er pr. dags dato ikke fastsatt, men vil trolig foregå en gang på senvinteren. Dette kommer vi tilbake til.
Grunnkurset er en del av Padleforbundets kursstige.
Etter endt grunnkurs kan man gå videre i stigen og ta aktivitetslederkurset.  Ved å ta aktivitetslederkurset vil man også bli instruktør.

Første dag av kurset består av en teoridel og en praktisk del.

Teoridel:
– HMS
– Veileder
– ROS
– Mellomarbeid til dag to.

Praksis:
– Bruk av flytemidler
– Teknikker og prinsipper innen selvberging og livredning

Se for øvrig padleforbundets side:

Grunnkurs Livredning – Padling

Kurssted: Sjøholmen maritime skolesenter

Ansvarlig: Lars Bernhoft-Osa

Påmeldte: /40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: