Engelsk 5-7 fra Cyberbook min Kunnskap

Mandag 27. september - 2021
Kl. 15:00 - 15:30

Klikk her for å melde deg på direkte til Cyberbook. 

 Webinarlenke(Teams): Klikk her for å bli med på møtet

Kurssted: Digitalt kurs

Varighet: 1 timer

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Påmelding via lenken over, direkte til Kunnskap.no

Finn andre kurs: