Gyldendal Skolestudio i undervisningen 5. – 7. trinn

Torsdag 2. september - 2021
Kl. 15:00 - 16:00

Påmeldingslenke for 5. – 7. trinnslærere i lenken under, direkte til Gyldendal

https://gyldendal-no.zoom.us/webinar/register/WN_pKBC2mZ-T62PNnuAmG7dNQ

Kurssted: Digitalt kurs

Varighet: 1 timer

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Påmelding via lenken over, direkte til Gyldendal

Finn andre kurs: