Innføring av pedagogisk bruk av nettbrett for nyansatte

Onsdag 11.august
Kl. 08.30 - 15.30

Dette er et kurs for nyansatte lærere i kommunen. Lærerne får prøvd de viktigste appene som elevene bruker. Bruken kobles opp mot læreplan og pedagogisk praksis. Det blir også informert om de digitale læremidlene som er tilgjengelige.

Kurset blir etter planen fysisk. Info om møtested kommer.

Foreløpig plan:

Mål: God metodisk bruk av teknologi.

– Metodisk bruk av teknologi
– Introduksjon av Showbie med Elin som jobber i Showbie
– Opplæring mest sentrale produksjonsapper
– Bruk av læringsmidler
– Oppsummering

 

 

Kurssted: Info kommer

Varighet: 7 timer

Ansvarlig: Thea Kadri Vikebø og Annette Iversen Aarflot

Påmeldte: /50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: