Innføring av pedagogisk bruk av nettbrett for nyansatte

Torsdag 13. januar
Kl. 08.30 - 15.30

Dette er et kurs for nyansatte lærere i kommunen. Lærerne får prøvd de viktigste appene som elevene bruker. Bruken kobles opp mot læreplan og pedagogisk praksis. Det blir også informert om de digitale læremidlene som er tilgjengelige.

Kurset blir etter planen fysisk. Info om møtested kommer.

Kurssted: Info kommer

Varighet: 7 timer

Ansvarlig: Anders Berle og Annette Iversen Aarflot

Påmeldte: 1/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: