Kartleggingsprøver på 2. trinn: FLYTTES TIL 26.april

Onsdag 21. april Kl. 13.30 - 16.00

Formålet med kartleggingsprøvene på 1. – 3. trinn er å se hvilke elever som har behov for oppfølging i de grunnleggende ferdighetene. På dette kurset går vi raskt igjennom oppgavene i prøvene i lesing og regning, og viser dere hvordan dere kan analysere resultatene og arbeide videre med lesing og regning.

Kurssted: Teams - påmeldte deltakere får tilsendt lenke

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Inger Tiltnes

Påmeldte: 9/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: