Kompetanseløp 1: Vurdering

Skoleåret 23/24
13.00-15.30

Kompetanseløp 1: Vurdering

Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UiO:FIKS for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til vurdering, i forbindelse med LK20 og ny vurderingsforskrift.

Relevante temaer innenfor vurdering kan være sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering, validitet og reliabilitet i vurdering, motivasjon/lærelyst knyttet til vurdering eller systemer for dokumentasjon av underveisvurdering. Karakterdempet praksis er også et relevant perspektiv. I dialog med FIKS vil skolene selv få mulighet til å innrette tematikk og arbeidsmåter slik at det passer inn i arbeid med vurdering som allerede foregår på skolene. Vi er opptatt av å styrke og videreutvikle praksis som er god, og jobbe med en felles forståelse for formålet med vurdering som utgangspunkt for å utvikle ny praksis.

Samarbeidet med FIKS vil ta utgangspunkt i spørsmål og spenninger som lever på skolene, og målet er å knytte sammen praksis og forskning i utviklingsarbeidet. Om du vil vite mer om hvordan vi i FIKS tenker om dette temaet kan du lese mer her: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/vurdering2/

Hvem deltar på samlinger: Ledelse og plan-/utviklingsgruppe

 

Dato for første samling er 27.september, kl. 13.00-15.30

Om kompetanseløp

Kompetanseløp er drevet i samarbeid mellom grunnskoleavdelingen og våre partnere i universitet- og høyskolesektoren. Kompetanseløpene fokuserer på et overordnet tema som vi ser at flere skoler ønsker å videreutvikle seg mer innenfor. Skolene som melder interesse for et løp får selv være med å påvirke formen og retningen på løpet. Kompetanseløp er tiltak som retter seg mot hele skolen, men det er en definert gruppe i profesjonsfelleskapet som deltar på de fysiske samlingene.

Det er obligatorisk å delta på alle 4 samlinger i løpet/løpene skolen melder seg til.

 

NB: Det er kun skoleledere som kan melde på skolen til kompetanseløp

Ansvarlig: Thea Kadri Vikebø

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: