Kompetanseløp 2: Læringsmiljø

Skoleåret 23/24
12.00-15.00

Kompetanseløp 2: Læringsmiljø

Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe sammen med UIS: Læringsmiljøsenteret for å øke kompetansen til lærere og skoleledere i skolen knyttet til Trygt og godt læringsmiljø. Dette i forbindelse med LK20 og lovverk innen Trygt og godt skolemiljø.

Relevante temaer innenfor læringsmiljø kan være hvordan implementere Trygt og godt skolemiljø i alle ledd på egen skole, hvordan forebygge godt skolemiljø, hvordan jobbe med inkludering på egen skole, det gode skole-hjemsamarbeid og hvordan bruke pedagogisk analyse som verktøy i blant annet skolemiljøsaker.

Om du vil vite mer om hvordan Læringsmiljøsenteret tenker om dette temaet kan du lese mer her: Læringsmiljøsenteret | Universitetet i Stavanger (uis.no)

 

Hvem deltar på samlinger: Ledelse og ressurspersoner ved skolen

 

Om kompetanseløp

Kompetanseløp er drevet i samarbeid mellom grunnskoleavdelingen og våre partnere i universitet- og høyskolesektoren. Kompetanseløpene fokuserer på et overordnet tema som vi ser at flere skoler ønsker å videreutvikle seg mer innenfor. Skolene som melder interesse for et løp får selv være med å påvirke formen og retningen på løpet. Kompetanseløp er tiltak som retter seg mot hele skolen, men det er en definert gruppe i profesjonsfelleskapet som deltar på de fysiske samlingene.

Det er obligatorisk å delta på alle 4 samlinger i løpet/løpene skolen melder seg til.

 

NB: Det er kun skoleledere som kan melde på skolen til kompetanseløp

Ansvarlig: Bente Granberg

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: