Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering

Skoleåret 23/24
12.00-15.00

Kompetanseløp 3: Didaktikk og digitalisering

Bærum kommune vil i skoleåret 23/24 jobbe for å øke kompetansen blant lærere og skoleledere i kommunen knyttet til temaet didaktikk og digitalisering. I dette kompetanseløpet vil de deltagende skolene i stor grad være med å styre retningen og tematikk.

Eksempler på problemstillinger som kan stå i fokus: Når kan det være hensiktsmessig å vende fokuset mot hvordan vi tar i bruk digitale ressurser i skolehverdagen på en måte som underbygger de didaktiske og pedagogiske målene vi har for undervisningen? Når er det riktig å ta i bruk digitale ressurser, og når er det riktig å legge dem bort? Arbeidet vil ta utgangspunkt i spørsmål og spenninger som lever på skolene, og målet er å knytte sammen praksis og forskning i utviklingsarbeidet.

Basert på ønsket tematikk vil ulike kompetansemiljøer og partnere tilknyttet kommunen kunne bidra inn mot skolene. Eksempler på temaer kan være: M365, programmering, digitaldidaktikk i enkeltfag, kunstig intelligens, m.m.

Hvem deltar på samlinger: Ledelse og lærere/ressurspersoner skolen utpeker

 

Om kompetanseløp

Kompetanseløp er drevet i samarbeid mellom grunnskoleavdelingen og våre partnere i universitet- og høyskolesektoren. Kompetanseløpene fokuserer på et overordnet tema som vi ser at flere skoler ønsker å videreutvikle seg mer innenfor. Skolene som melder interesse for et løp får selv være med å påvirke formen og retningen på løpet. Kompetanseløp er tiltak som retter seg mot hele skolen, men det er en definert gruppe i profesjonsfelleskapet som deltar på de fysiske samlingene.

Det er obligatorisk å delta på alle 4 samlinger i løpet/løpene skolen melder seg til.

 

NB: Det er kun skoleledere som kan melde på skolen til kompetanseløp

Ansvarlig: Thea Kadri Vikebø

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: