Kurs for 1.trinnslærere

Onsdag 8.juni og torsdag 9.juni
Kl. 09.00 - 15.30

8. og 9. juni arrangeres det todagers kurs for lærere som skal ha 1.trinn

•8. juni vil Else Devold sette fokus på en god skolestart med trygge rammer der elevene opplever å bli inkludert. Praksiseksemplene kobles til mestring og motivasjon i matematikk.

•9. juni vil Linda Bjugn jobbe med samarbeidslæring med vekt på klasseledelse. Hvorfor gjør vi dette fra første dag? Hennes praksiseksempler tar utgangspunkt i begynneropplæringen i norsk.

I tillegg vil flere dyktige pedagoger bidra med relevante og praksisnære tematikker. Detaljert program kommer!

NB! Miljølærere og avdelingsledere som har ansvar for 1.trinn er også hjertelig velkommen.

Kurssted: Malmskriverveien 4 i Sandvika, rom 601/602

Varighet: 13 timer

Ansvarlig: Anders Berle og Annette Iversen Aarflot

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: