Link til livet

0nsdag 29. september
kl. 13.00-kl. 15.30

Lærende nettverk med tre samlinger for lærere/avdelingsledere/miljølærere/sosiallærere som ønsker å prøve ut undervisningsopplegget Link til livet.

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet.
I disse samlingene vil deltakerne få mer kunnskap om opplegget og muligheter for å dele erfaringer med hverandre. Les mer om undervisningopplegget her; https://www.linktillivet.no/

29. september kl. 13.00-kl. 15.30 LINK – fagøkt, utprøving og nettressurser.
29. november kl. 13.00- kl. 15.30 Fagøkt, tips og erfaringsdeling
7. februar kl. 13.30- kl. 15.30 Fagøkt, tips og erfaringsdeling

Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere, skoleledere, lærere

 

 

 

Kurssted: Ikke avklart

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Ane Buer Ellestad og Bente Granberg

Påmeldte: 10/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: