Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 3

Onsdag 11.januar
Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene.

Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere

Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams

Mer info om tredje samling: 

Hvordan legge til rette for arbeid med sosiale ferdigheter i undervisningen?

Del 1. Ved Charlotte Duesund

Kurssted: Ikke avklart

Ansvarlig: Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: