Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 2

Onsdag 12.oktober
Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene.

Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere

Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams

Mer info om andresamling: 

Hvordan bidra til elevmedvirkning? Hvordan vurdere barnets beste i skolemiljøsaker?
Ved Bente og Kaja

Kurssted: Ikke avklart

Ansvarlig: Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: