Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 2

Onsdag 9. november
Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger.

Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder.

Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams

Mer om andre samling: 

-Erfaringsdeling fra hjem-skole samarbeid

-Livsmestring og emosjonell støtte

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: