Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 3

Torsdag 26.januar
Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger.

Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder.

Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams

Mer om andre samling: 

-Erfaringsdeling fra arbeidet med Livsmestring

-Læringstøtte med fokus på Vurdering for læring (VFL) ved Egil Hartberg

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: