Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 4

Tirsdag 21.mars
Kl 09.00-15.00

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger.

Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder.

Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams

Temaene for dagen er:  

-Erfaringsdeling fra arbeidet med VFL

-Nyttige grep for å følge med og fremme gode og trygge klassemiljøer

-Hvordan bruke elevundersøkelsen sammen med klassen din

Kurssted: Kunnskapssenteret

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: