Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 5

Torsdag 4.mai
Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger.

Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder.

Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams

Mer om femte samling: 

-Erfaringsdeling fra arbeidet med mobbing

-Inkluderende fellesskap for alle: Hvordan får vi det til når barna har ulike forutsetninger, ulike uttrykk og ulike behov v/Jannike Smedsplass

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: