Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 1

Mandag 5.september
Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger.

Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder.

Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams

Mer om første samling: 

-Bli kjent i nettverket

-Hvordan legge til rette for et godt hjem-skolesamarbeid

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kaja Fiske Edvardsen og Bente Granberg

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: