Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 1

Torsdag 1.september
Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene.

Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere

Skriv inn navn på miljø- og sosiallærere og nærmeste leder i excel skjema på Teams (oppvekst skole – ledelse). Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams

Mer info om første samling: 

Hvordan sikre et trygt og godt skolemiljø der alle opplever tilhørighet? Praksisfortellinger og fokus på system/klassetiltak. Ved Bente og Kaja

Kurssted: Ikke avklart

Ansvarlig: Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: