Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 3

Mandag 13.februar
Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring.

I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder seg på forplikter seg til å delta på alle samlingene.

Nettverket arrangeres i samarbeid med NAFO ved OsloMet.

Målgruppe: Lærere som underviser flerspråklige

Kurssted: Kunnskapssenteret

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Mette Bjerkaas

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: