LOGOS-sertifisering og tiltakskurs

8. og 9. juni
kl. 09.00-16.00

Kurset er for lærere som skal benytte Logos til kartlegging av lesevansker. For å bruke Logos må man være sertifisert.

Antall deltakere og påmelding: Det er kun 40 plasser begge kursdagene, så hver skole får mulighet til å sende en deltaker. Tjenesteleder sørger for påmelding. Informasjon om dette er delt på Teams

Kurssted: Kommunegården (U1C3 )

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: