Logos sertifiseringskurs

Torsdag 25. april
kl. 09.00-16.00

Kurset er for lærere som skal benytte Logos til kartlegging av lesevansker. For å bruke Logos må man være sertifisert. Sertifiseringen innebærer deltakelse på kurs med etterarbeid hvor man tester en elev og skriver en utredningsrapport.

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika

Kursholder: Gudrund Tegnander fra Logometrica

Innhold kursdagen: 

  1. Presentasjon av oppgavesett og normer
  2. Kjennetegn på ulike stadier i leseutviklingen
  3. Høien og Lundberg sin ordavkodingsmodell
  4. Årsak til og kjennetegn på dysleksi
  5. Hvordan lese og forstå testprotokollene i Logos
  6. Gjennomgåelse av en utredningsrapport

Forberedelse: Hver kursdeltaker må forut for kurset ha fått tilgang til sin egen lisens til Logos (skolene betaler årslisensen). Kursdeltakerne må ha lest Håndboken og lastet ned Kurspresentasjon og Testprotokoll «Vetle» her: https://logometrica.no/kurs/kursdokumenter

Etterarbeid: For å bli sertifisert må man teste en elev som man antar har lesevansker og skrive en sertifiseringsrapport. Sertifiseringsrapporten består av en utredningsrapport, forside til rapport, testprotokoll, elevprofil og indikatorskjema. Forside til rapport kan lastes ned her: https://logometrica.no/kurs/kursdokumenter.

Sertifiseringsrapportene sendes med post til Logometrica, Pb. 29, 4349 Bryne. Når rapporter godkjennes, får kursdeltakeren et sertifiseringsbevis. Det er ikke noen tidsfrist for innsending av sertifiseringsrapporten.

Antall plasser og påmelding

Det er kun 40 plasser, så hver skole får mulighet til å sende en deltaker. Påmelding skjer i samråd med ledelsen på skolen. Det kan meldes på flere deltakere som settes på en venteliste, i tilfelle ikke alle skolene benytter sin plass, men skriv da «venteliste» i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet til denne personen. Påmeldingsskjemaet lukkes 25.mars. Deltakerne får bekreftelse om deltakelse på e-post etter dette. Har du allergier eller andre mathensyn, skriv også dette i påmeldingsskjema.

Tiltakskurs: Det blir påfølgende tiltakskurs fredag 26. april. Se egen påmelding: https://kursportalbaerum.no/kurs/logos-tiltakskurs/

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /80

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: