MARINBIOLOGISK MANGFOLD «RIGMORKURS»

Tirsdag 29. august
kl. 08.30 - 14.30

Dette er et dagskurs for lærere som skal ha elever med på naturfagsekskursjon til Langåra med M/S Rigmor. Lærerne har ansvaret for gjennomføringen av opplegget på Langåra med elevene. Derfor er det obligatorisk å delta på dette kurset før du skal ut med elevene. Undervisnings materiell og informasjon om dagen ligger på Teams «Sjøholmen maritime skolesenter». Husk mat og drikke. Klær etter vær. Oppmøte Rigmorbryggen på Kadettangen.

Målgruppe: Lærere på 7. trinn

Antall: Ubegrenset

Kurssted: Rigmorbryggen på Kadettangen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Lars B-Osa

Påmeldte: /200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: