Samling 1- Nettverk begynneropplæring

Onsdag 25. oktober
kl. 13.30-16.00

Dette nettverket er for lærere som jobber i 1. og 2. klasse. I løpet av året vil det være fire samlinger med ulik tematikk og innhold.

Mål: å gi lærere økt støtte, kompetanse og forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning, gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjon.

Samling 1

Tema: Lesing

Inga Kjerstin Birkedal fra lesesenteret står for det faglige innholdet på denne samlingen. Hun vil snakke om

  • Intensivopplæring
  • På sporet – et tiltak mot lese- og skrivevansker
  • God undervisningspraksis

 

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole.

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: