Nettverk for nyutdannede år 2

Mandag 12.februar
kl. 09.00-15.00

Barn som utfordrer

På denne samlingen skal vi jobbe med barns adferdsuttrykk, og hvordan møte dette i skolehverdagen. Vi vektlegger konkrete tips og praktisk arbeid.

Mer detaljert informasjon om samlingen deles på Teams.

Målgruppe: nyutdannede år 2.

Kurssted: Kommunegården (rom 1C4)

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Marie S. Løchstøer og Kristina Hofbauer

Påmeldte: /65

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: