Samling 1 – Nettverk for ressurspersoner i leseopplæringen

Torsdag 26. oktober
kl. 13.30 - 16.00

Gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp) vil grunnskoleavdelingen i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger tilby nettverk for lærere som har et særskilt ansvar for å jobbe med leseopplæring i skolen skoleåret 2023/2024.

Praktisk informasjon

I løpet av skoleåret 2023/2024 er det planlagt fire samlinger. Vi oppfordrer til at man deltar på alle fire samlingene dersom man melder seg på nettverket. Det vil legges opp til noe mellomarbeid/utprøving mellom samlingene.

Innhold

Hege Rangnes fra Lesesenteret i Stavanger vil stå for det faglige innholdet på samlingene og tema for de fire samlingene vil være:

  • Samling 1: 26.okt. – Veiledet lesing, intensiv opplæring,
  • Samling 2: 30.nov. – Veiledet lesing, intensiv opplæring
  • Samling 3: 15.feb.  – Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster
  • Samling 4: 11.apr. – Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Sted: Kunnskapssenteret, rom 459

Påmelding til nettverket må skje i samråd med ledelsen ved egen skole.

 

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: