Samling 1 – Nettverk for nyutdannede

Torsdag 7. september
09.00- 15.00

Tema: skole- hjem samarbeid

  • Bli kjent!
  • Praksissjokket v/ Marthe Emilie Oppebøen
  • Samarbeid skole-hjem v/ Bente Granberg
  • Lærerrollen og samarbeid skole-hjem v/ Hege Paoulsen

 

  • Årshjul veiledning m/ veiledere

 

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: