Samling 2 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. november
08.30 - 15.00

Tema: Inkluderende felleskap

  • Presentasjon v/ skolens samarbeidsinstanser; Barnevernet, PPT, PHT og Læringsmiljøteamet.

Etter felles lunsj, deler vi barneskole og ungdomsskole.

  • Praksisfortellinger fra bærumsskole om tilpasset opplæring og inkluderende undervisning
  • Arbeid med veiledere fra kl. 13.30-15

 

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: