Samling 2 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. november
09.00- 15.00

Tema: Inkluderende felleskap

  • Prakisfortelling- tilpasset opplæring for alle v/ Nina Kolberg
  • Presentasjon v/ skolens samarbeidsinstanser- PHT, PPT og Barnevernet

 

  • Helhetlig arbeid rundt sårbare barn v/ Jannike Smedsplass

 

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: