Samling 3 – Nettverk for nyutdannede

Onsdag 17. januar
08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på aktivitetsplikten

  • Opplæringsloven§9A og aktivitetsplikten
  • Plan for et trygt og godt skolemiljø i Bærum
  • Aktivitetsplikten i praksis og helhetlig arbeid med Aktivitetsplan

Praksisfortellinger:

  • LINK v/ lærer og spesialpedagog Tone Ringseth
  • Inkluderende prosjektarbeid v/ Bekkestua barneskole
  • Inkluderende læringsmiljø v/ Bekkestua ungdomsskole

 

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: