Samling 3 – Nettverk for nyutdannede

Onsdag 17. januar
09.00- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på aktivitetsplikten

  • Opplæringsloven§9A og aktivitetsplikten

 

  • LINK V/ Tone Ringseth
  • Cooprative learning v/ Holse skole

 

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: