Samling 4 – Nettverk for nyutdannede

Torsdag 7. mars
08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på lærerrollen

  • CLASS- verktøy for observasjon
  • Lærerrollen og tips fra klasserommet v/ Christine Anker

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Kurssted: Kunnskapssenteret

Adresse: Kunnskapsen

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: