Samling 5 – Nettverk for nyutdannede

Mandag 6. mai
08.30- 15.00

Tema: Trygt og godt skolemiljø med fokus på elevmedvirkning

  • Elevmedvirkning
  • Praksisfortellinger fra Bærumskolen
  • Evaluering

 

Målgruppe: nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk og består av fem heldagssamlinger.

Ansvarlig: Bente Granberg og Kristina Hofbauer

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kristina Hofbauer

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: