Nettverksmøte «Barn i risiko» 2

Onsdag 10. november
Kl. 13.30 - 15.30

Velkommen til andre samling i nettverk «Barn i risiko» for skoleåret 2021/2022!

Vi har gleden av å invitere til en lærerik fagøkt med Verge opplæring.

Tittel: «Her og nå.» Reaktive metoder.
Innhold: Hvordan forholder vi oss når barn utagerer?

  • Reaktive metoder, hva er det?
  • Positiv håndtering
  • 3 likeverdige fokus: Forebygging, Håndtering og Ettervern
  • Juridiske og etiske rammer
  • Ettervern

Kurssted: Ikke avklart

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Jannike Smedsplass

Påmeldte: 14/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: