Nettverkssamling SFO – avdelingsledere med ansvar for SFO og basekoordinatorer

Torsdag 27.oktober
kl. 10.00 - 12.00

Vi inviterer avdelingsledere med ansvar for SFO og basekoordinatorer til en felles samling. 

Målet med samlingen er å dele kunnskap og erfaringer fra egen SFO slik at alle kan bli bedre kjent og danne utgangspunkt for videre arbeid i nettverket. 

Det er ønskelig at alle forbereder en kort presentasjon (ca. fem min.) av egen SFO der dere tar utgangspunkt i å fortelle noe om organisering og struktur, aktiviteter, matservering, utviklingstid og veiledning. 

Vi vil også snakke om planer og innhold for de neste samlingene.

 

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff og Berit Thoresen Dahle

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: