Forkurs – O365 for barneskoler

Mandag 15. august
14:00 - 15:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNjM2UxODUtNGJiMC00YTJhLTgwNmMtNTEzN2JkZjY2Njg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Bruk lenken under for å komme til det direktesendte arrangementet

Finn andre kurs: