Nivå 1 – O365 for ungdomsskoler

Tirsdag 16. august
08:30 - 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiNjQ2ZTMtN2FhOC00NWM4LTg2NTgtYWIwMjc1OTBhMTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22%2c%22Oid%22%3a%226efafbe1-346f-471c-a794-3f8be408ea3a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Ansvarlig: Marianne Leirskar Norveel

Bruk lenken under for å komme til det direktesendte arrangementet

Finn andre kurs: