Kurs for nyansatte i SFO

Fredag 1. september
09.00- 12.00

Tema: Inkluderende felleskap i SFO 

  • Rammeplanen for SFO
  • Trygt og godt miljø på SFO
  • Voksenrollen og relasjonens betydning
  • Praksisfortelling

Målgruppe: nyansatte assistenter/ barneveiledere i SFO

Ansvarlig: Camilla Irgens Hoff og Kristina Hofbauer

Sted: Kunnskapssenteret rom 222/223

Kurssted: Kunnskapssenteret

Ansvarlig: Kristina Hofbauer og Camilla Irgens Hoff

Påmeldte: /100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: