Oppfølging av elevundersøkelsen for skoleledere

Mandag 6.desember
13.30-16.00

I denne workshopen gir vi en kort beskrivelse av hva elevundersøkelsen kan brukes til og hva tallene viser, før vi gir innspill til hvordan skoleledere kan bruke elevundersøkelsen i eget personale.

Kurssted: Teams. Link vil bli sendt deltakerne dagen før kursstart.

Ansvarlig: Mari Lundhaug Pharo

Påmeldte: 5/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: