Oppfølging av elevundersøkelsen for skoleledere

Mandag 6.desember
13.30-16.00

I denne workshopen gir vi en kort beskrivelse av hva elevundersøkelsen kan brukes til og hva tallene viser, før vi gir innspill til hvordan skoleledere kan bruke elevundersøkelsen i eget personale.

Kurssted: Sted kommer

Ansvarlig: Bente Granberg

Påmeldte: 19/50

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: