Samling 1 – programmering for nybegynnere, (matematikk)lærere 5. – 10. trinn

Torsdag 9. november
13.00 - 15.30

Målgruppen for dette tilbudet vil være de som underviser i matematikk 5. – 10. trinn, men de som underviser i kunst og håndverk på 5.-7. trinn eller naturfag 5. – 10. trinn vil også kunne få noe utbytte av tilbudet. Tilbudet er for de lærerne som anser seg for å være nybegynnere i programmering og algoritmisk tenkning, og som har behov for en grunnleggende innføring.

Samlingene skal ha lav inngangsterskel og innholdet vil være praksisnært og legges opp til (programmerings)kompetansen beskrevet i læreplanen. Det vil i hovedsak brukes kompetansemål i matematikk når vi ser på eller viser til læreplanen.

Det vil være fokus på hvordan samme type kompetanse kan se ut på ulike nivåer og trinn, og ha ulike innganger (frakoblet/digital, flytskjema/blokk/tekst). Det vil legges opp til utprøving og diskusjoner/erfaringsdeling underveis i samlingene. Deltagerne forventes å være aktive.

Tilbudets overordnede innhold:

  • Algoritmisk tenkning.
  • Programmeringskonsepter som algoritmer, variabler, vilkår, løkker og funksjoner.
  • Flytskjemaer.
  • Frakoblet/unplugged programmering og digital programmering med blokker og tekst.

 

Samling 1 vil dreie seg om hva som menes med programmeringskompetanse i skolen.

 

Praktisk gjennomføring

Tilbudet er samlingsbasert. Du får best utbytte av tilbudet dersom du deltar på alle samlingene.

Samling
Tidspunkt
1 Torsdag 9. november, 13.00 – 15.30
2 Torsdag 7. desember, 13.00 – 15.30
3 Torsdag 8. februar, 13.00 – 15.30
4 Torsdag 11. april, 13.00 – 15.30

Kompetansemål om programmering 5. – 10. trinn:

Fag
Trinn
Kompetansemål
Matematikk 5. «lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker»
Matematikk 6. «bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre»
Matematikk 7. «bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett»
Matematikk 8. «utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering»
Matematikk 9. «simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering»
Matematikk 10. «utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering»
Naturfag 7. «utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen»
Naturfag 10. «bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener»
Kunst og håndverk 7. «bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk»

 

Påmelding gjøres i samråd med leder på egen skole.

Kurssted: Rom U1C16, Kommunegården, Sandvika

Ansvarlig: Marthe Fallang

Påmeldte: /40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: