Robust – workshop for ungdomsskolelærere

Onsdag 3. november
kl. 13.00- kl. 16.00

Denne samlingen vil i hovedsak dreie seg om tilgang til tips/undervisningsopplegg som kan brukes i egen undervisning. Temaene innen Robust er blant annet utvikling av elevenes sosiale kompetanse, oppmerksomt nærvær, strategier for stressmestring mm. Det er Læringsmiljøsenteret ved universitetet i Stavanger som har utarbeidet ressursene. Du som deltar på workshopen forplikter deg til ikke å dele tilgang til ressursene med andre. Dette fordi Læringsmiljøsenteret skal gjøre et forskningsarbeid i Robust. Vi anbefaler at det er minst to på hver skole som deltar for lettere å sette i gang Robust på egen skole.

Målgruppe: Lærere på 8. trinn, miljølærere og skoleledere

 

Kurssted: Ikke avklart

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Bente Granberg

Påmeldte: 0/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: